Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Русе
Дата на публикуване 21-11-2022
Дата на съгласуване 21-11-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 9704
2024 / Прогнози 1 9938
2025 / Прогнози 1 10188
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 6904
2024 / Прогнози 1 6338
2025 / Прогнози 1 6508
30213300-5 Компютърни конфигурации 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 43 31042
2024 / Прогнози 39 29897
2025 / Прогнози 42 33197
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 55190
2024 / Прогнози 1 56680
2025 / Прогнози 1 58330
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 358 12584
2024 / Прогнози 358 13319
2025 / Прогнози 362 14149
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 274573
2024 / Прогнози 1 275776
2025 / Прогнози 1 283576
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 141135
2024 / Прогнози 58 142225
2025 / Прогнози 1 146666
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1612 354845
2024 / Прогнози 1625 358610
2025 / Прогнози 1656 368780
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 11205
2024 / Прогнози 1 10300
2025 / Прогнози 1 12600
30214000-2 Компютърни работни станции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 400
2024 / Прогнози 1 400
2025 / Прогнози 1 400
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 34 105470
2024 / Прогнози 35 104900
2025 / Прогнози 31 105300
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 339 70500
2024 / Прогнози 303 73900
2025 / Прогнози 305 74650
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 221 7330
2024 / Прогнози 211 7580
2025 / Прогнози 205 7590
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 12 2990
2024 / Прогнози 9 1950
2025 / Прогнози 9 2170
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 96 12320
2024 / Прогнози 77 10670
2025 / Прогнози 79 11620
72253000-3 Услуги в помощ на потребителите и поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2250
2024 / Прогнози 1 2820
2025 / Прогнози 1 4150
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 63 17195
2024 / Прогнози 96 21930
2025 / Прогнози 70 19435
35125000-6 Система за наблюдение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 864
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 10600
2024 / Прогнози 1 11100
2025 / Прогнози 1 11800
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 77466
2024 / Прогнози 1 80556
2025 / Прогнози 1 85246
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 9300
2024 / Прогнози 1 10320
2025 / Прогнози 1 11350
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 5400
2024 / Прогнози 2 5400
2025 / Прогнози 2 5400
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 9 4565
2024 / Прогнози 6 2500
2025 / Прогнози 8 3825
72266000-7 Консултантски услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 6740
2024 / Прогнози 1 7700
2025 / Прогнози 1 7900
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 116 141400
2024 / Прогнози 106 135900
2025 / Прогнози 125 171100
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 30000
2024 / Прогнози 4 30000
2025 / Прогнози 4 30000
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 17055
2024 / Прогнози 1 17580
2025 / Прогнози 1 18680
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5650
2024 / Прогнози 1 5490
2025 / Прогнози 1 6645
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 27130
2024 / Прогнози 4 28050
2025 / Прогнози 4 30165
72540000-2 Услуги,свързани с увеличаване на възможностите на компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 700
2024 / Прогнози 1 800
2025 / Прогнози 1 900
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 2920
2024 / Прогнози 10 2970
2025 / Прогнози 10 2970
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3775
2024 / Прогнози 1 4225
2025 / Прогнози 1 6255
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 1100
2024 / Прогнози 5 1100
2025 / Прогнози 5 1100
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 44420
2024 / Прогнози 1 43920
2025 / Прогнози 1 43720
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2600
2024 / Прогнози 1 2600
2025 / Прогнози 1 2600
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1400
2024 / Прогнози 1 1500
2025 / Прогнози 1 1500
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 12 9180
2024 / Прогнози 7 5000
2025 / Прогнози 12 8800
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 21505
2024 / Прогнози 2 22370
2025 / Прогнози 2 21845
30213300-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 109 157350
2024 / Прогнози 131 191305
2025 / Прогнози 111 181405
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 70
2024 / Прогнози 1 70
2025 / Прогнози 1 70
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 32600
2024 / Прогнози 1 32900
2025 / Прогнози 1 32900
80500000-9 Услуги по обучение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 4000
2024 / Прогнози 1 5000
2025 / Прогнози 1 6000
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 1 2000
2025 / Прогнози 1 2000
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 800
2024 / Прогнози 1 800
2025 / Прогнози 1 800
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 4000
2024 / Прогнози 1 4000
2025 / Прогнози 1 4000
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 4500
2024 / Прогнози 5 4500
2025 / Прогнози 5 4500
51600000-8 Услуги по инсталиране на канцеларска и електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 800
2024 / Прогнози 1 800
2025 / Прогнози 1 800
48190000-6 Образователни софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1400
2024 / Прогнози 1 1400
2025 / Прогнози 1 1400
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 200
2024 / Прогнози 1 200
2025 / Прогнози 1 200
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 600
2024 / Прогнози 7 600
2025 / Прогнози 7 600
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 2000
2025 / Прогнози 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 15 15000
2024 / Прогнози 20 20000
2025 / Прогнози 22 23000
30125110-5 Тонер за лазерни принтери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 700
2024 / Прогнози 10 770
2025 / Прогнози 10 770
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 4000
2024 / Прогнози 5 4000
2025 / Прогнози 5 4000
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 1000
2024 / Прогнози 3 1000
2025 / Прогнози 3 1000
48219000-6 Други видове софтуертни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 8000
2024 / Прогнози 1 9000
2025 / Прогнози 1 12000
30210000-4 Машини за обработване на данни (хардуер) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 5000
2024 / Прогнози 2 5800
2025 / Прогнози 2 6500
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 26 50000
2024 / Прогнози 25 46000
2025 / Прогнози 25 46000
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 5000
2024 / Прогнози 6 5000
2025 / Прогнози 6 5000
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 150
2024 / Прогнози 1 150
2025 / Прогнози 1 150
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 40000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 20000
2024 / Прогнози 1 200
2025 / Прогнози 1 200
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 10000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 10000
2024 / Прогнози 1 10000
2025 / Прогнози 1 10000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 4152
2024 / Прогнози 1 4152
2025 / Прогнози 1 4152
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 10000
2024 / Прогнози 1 10000
2025 / Прогнози 1 10000
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 210000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 4000
2025 / Прогнози 0 0
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1200
2024 / Прогнози 1 1200
2025 / Прогнози 1 1200
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
2025 / Прогнози 1 1000
48821000-9 Мрежови сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 1500
2025 / Прогнози 0 0
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не