Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Вършец
Дата на публикуване 22-11-2022
Дата на съгласуване 03-11-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 8400
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 4200
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 4200
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 20 1000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 10 500
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 500
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 50 750
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 50 750
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 750
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 10 10000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 58 8000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 29 4000
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 4000
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 5000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: