Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Държавна комисия по сигурността на информацията
Дата на публикуване 22-11-2022
Дата на съгласуване 02-11-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 150 15000
2022 / Отчет за първо тримесечие 20 2597
2022 / Отчет за второ тримесечие 40 5276
2022 / Отчет за трето тримесечие 30 4034
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 11907
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 60 140000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 10 10000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 7500
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 5400
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 5400
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 20 20000
2022 / Отчет за първо тримесечие 3 3474
2022 / Отчет за второ тримесечие 4 3704
2022 / Отчет за трето тримесечие 3 1159
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 8337
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 55 20000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 3 7267
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 7267
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 22500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 2664
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 2664
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 60 95000
2022 / Отчет за първо тримесечие 13 20833
2022 / Отчет за второ тримесечие 14 21054
2022 / Отчет за трето тримесечие 9 19697
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 61584
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 36 22500
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 6357
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 6357
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 6358
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 19072
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 40 66000
2022 / Отчет за първо тримесечие 9 4475
2022 / Отчет за второ тримесечие 9 6390
2022 / Отчет за трето тримесечие 8 5620
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 16485
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 12 14000
2022 / Отчет за първо тримесечие 3 3060
2022 / Отчет за второ тримесечие 3 3130
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 1080
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 7270
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 30 1000
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 252
2022 / Отчет за второ тримесечие 3 144
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 36
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 432
Допълнителни данни: