Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Гулянци
Дата на публикуване 29-11-2022
Дата на съгласуване 29-11-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: