Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Бяла (Варна)
Дата на публикуване 29-11-2022
Дата на съгласуване 29-11-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 1 2200
2025 / Прогнози 1 2500
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 70
2024 / Прогнози 2 200
2025 / Прогнози 2 280
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 22000
2024 / Прогнози 1 25000
2025 / Прогнози 1 30000
30124000-4 Части и аксесоари за офис техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 20 1000
2024 / Прогнози 30 1800
2025 / Прогнози 35 2520
50323200-7 Услуги по ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1400
2024 / Прогнози 1 1800
2025 / Прогнози 1 2100
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 10800
2024 / Прогнози 1 13200
2025 / Прогнози 1 14400
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1000
2024 / Прогнози 2 1200
2025 / Прогнози 2 1500
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 20 800
2024 / Прогнози 10 500
2025 / Прогнози 20 1200
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 10000
2024 / Прогнози 6 12000
2025 / Прогнози 5 10000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 34 4500
2024 / Прогнози 35 2800
2025 / Прогнози 40 5000
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 4400
2024 / Прогнози 2 4600
2025 / Прогнози 2 5000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 450
2024 / Прогнози 1 600
2025 / Прогнози 1 800
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 3800
2024 / Прогнози 6 4200
2025 / Прогнози 6 4800
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 2600
2025 / Прогнози 1 2600
30200000-1 Компютърно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2400
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 1 8000
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 7200
2024 / Прогнози 1 8400
2025 / Прогнози 1 9600
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 11000
2024 / Прогнози 1 14000
2025 / Прогнози 1 18000
32421000-0 Мрежово окабеляване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 1 25000
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 4000
2024 / Прогнози 1 4000
2025 / Прогнози 1 4200
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 100 6500
2024 / Прогнози 100 7200
2025 / Прогнози 100 8500
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 12000
2024 / Прогнози 6 12000
2025 / Прогнози 5 10000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 1800
2024 / Прогнози 4 2600
2025 / Прогнози 5 4000
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 1200
2024 / Прогнози 4 1600
2025 / Прогнози 4 2800
30231300-0 Дисплеи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 2200
2024 / Прогнози 5 3000
2025 / Прогнози 5 3500
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 1 2000
2025 / Прогнози 1 2000
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 0
2024 / Прогнози 1 1000
2025 / Прогнози 0 0
48326100-0 Система за цифрова картография 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 500
2024 / Прогнози 1 600
2025 / Прогнози 1 720
48810000-9 Информационни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1800
2024 / Прогнози 1 2000
2025 / Прогнози 1 2200
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не