Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерски съвет и неговата администрация
Дата на публикуване 02-12-2022
Дата на съгласуване 21-11-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 24 217070
2022 / Отчет за първо тримесечие 17 50866
2022 / Отчет за второ тримесечие 17 45257
2022 / Отчет за трето тримесечие 18 20418
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 116541
Допълнителни данни: