Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на земеделието
Дата на публикуване 21-12-2022
Дата на съгласуване 20-12-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 143 275077
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30232110-8 Лазерни принтери 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 6 8070
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 174 11400
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 42 4151
2022 / Отчет за трето тримесечие 44 4970
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 86 9121
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 102 92636
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 46 53716
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 493
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 46 54209
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2085 221427
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 893 87167
2022 / Отчет за трето тримесечие 712 59044
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1605 146211
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1731 94804
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 771 54209
2022 / Отчет за трето тримесечие 802 29400
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1571 83609
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 52 23234
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 8 2059
2022 / Отчет за трето тримесечие 10 4726
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 17 6785
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 89 133443
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 14 76985
2022 / Отчет за трето тримесечие 45 28547
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 59 105532
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 631 23730
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 146 6144
2022 / Отчет за трето тримесечие 102 2073
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 236 8217
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 141 55300
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 109 84642
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 81 25015
2022 / Отчет за трето тримесечие 13 48747
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 93 73762
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 18 11000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 100
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 22 40600
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 29448
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 29448
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 173 307452
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
32410000-0 Локална мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 3000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 41000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 21462
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 8154
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 29616
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 2000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 205885
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48800000-6 Информационни системи и сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 100 1191023
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 2000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 750
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 1250
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 2000
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 35 166000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 35 38196
2022 / Отчет за трето тримесечие 35 28582
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 35 66778
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 1000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 1469
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 38 46000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 13 17444
2022 / Отчет за трето тримесечие 20 3111
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 33 20555
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 21 22016
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 7 3153
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 2521
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 8 5674
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 132 482500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 95 248293
2022 / Отчет за трето тримесечие 40 96891
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 134 345184
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 323
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 323
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 57 187628
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 25 77148
2022 / Отчет за трето тримесечие 27 37523
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 51 114671
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 6900
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72266000-7 Консултантски услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 35 70800
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 10 4875
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 2739
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 10 7614
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 34 15000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 6890
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 118
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 2 7008
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 35 582040
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 32 157722
2022 / Отчет за трето тримесечие 48 7658
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 80 165380
72540000-2 Услуги,свързани с увеличаване на възможностите на компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 34 10000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 26000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 10800
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 10800
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 66 22000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 63 3480
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 456
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 63 3936
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 5 6100841
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2262 594988
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 2239 296532
2022 / Отчет за трето тримесечие 3 153149
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 2239 449681
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 150 15000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 384
2022 / Отчет за трето тримесечие 14 663
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 16 1047
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 26 15900
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 1500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 1500
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 1500
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 17900
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 17212
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 688
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 2 17900
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 40 1000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 5 452
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 5 452
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 8 1700
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 7 664
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 7 664
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 6118
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 15858
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 13 27600
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 5 3000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 16 23204
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 49 44500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 71 132660
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 23 36758
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 48
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 24 36806
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 1072800
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72330000-2 Услуги по стандартизация и класификация на съдържание и данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 34200
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 50 5836
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72253200-5 Поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 296325
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 125514
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48823000-3 Файлови сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 30096
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 9600
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 21 59224
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72212516-9 Услуги по разработване на софтуер за обмен 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 34560
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48210000-3 Софтуерни пакети за работа в мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 22812
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 10884
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72260000-5 Услуги свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 17088
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1000 83400
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72212311-2 Услуги по разработване на софтуер за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 35400
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72253000-3 Услуги в помощ на потребителите и поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 5184
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: