Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерски съвет и неговата администрация
Дата на публикуване 29-12-2022
Дата на съгласуване 22-12-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 72 141812
2022 / Отчет за първо тримесечие 31 71942
2022 / Отчет за второ тримесечие 3 2260
2022 / Отчет за трето тримесечие 7 9293
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 4 83495
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 140 351003
2022 / Отчет за първо тримесечие 28 78644
2022 / Отчет за второ тримесечие 10 8777
2022 / Отчет за трето тримесечие 5 9950
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 28 97371
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 266222
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 7368
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 7368
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3015 374182
2022 / Отчет за първо тримесечие 484 57218
2022 / Отчет за второ тримесечие 598 64782
2022 / Отчет за трето тримесечие 642 59536
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 12 0
2022 / Годишен отчет 0 181536
72222300-0 Услуги, свързани с информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 27440
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 7680
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 13080
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 20760
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 682 33315
2022 / Отчет за първо тримесечие 119 5179
2022 / Отчет за второ тримесечие 99 3301
2022 / Отчет за трето тримесечие 208 6775
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 11 0
2022 / Годишен отчет 10 15255
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 63 52570
2022 / Отчет за първо тримесечие 16 3547
2022 / Отчет за второ тримесечие 17 6869
2022 / Отчет за трето тримесечие 35 8176
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 18592
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 28 74929
2022 / Отчет за първо тримесечие 14 36348
2022 / Отчет за второ тримесечие 9 9045
2022 / Отчет за трето тримесечие 9 5959
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 51352
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 11 682174
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 337
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 253
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 1114
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1704
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 40 215047
2022 / Отчет за първо тримесечие 20 40383
2022 / Отчет за второ тримесечие 19 39142
2022 / Отчет за трето тримесечие 18 32595
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 112120
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 33 118130
2022 / Отчет за първо тримесечие 19 32801
2022 / Отчет за второ тримесечие 14 25314
2022 / Отчет за трето тримесечие 11 21652
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2022 / Годишен отчет 0 79767
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 28 127392
2022 / Отчет за първо тримесечие 9 13590
2022 / Отчет за второ тримесечие 9 29708
2022 / Отчет за трето тримесечие 12 22906
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 66204
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 6 1430434
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 151810
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 24454
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 176264
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 19 81816
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 10 15800
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 15800
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 128 35726
2022 / Отчет за първо тримесечие 44 17653
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 2687
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 20340
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 9866
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 6 216
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 216
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 25 210652
2022 / Отчет за първо тримесечие 17 50866
2022 / Отчет за второ тримесечие 17 45257
2022 / Отчет за трето тримесечие 17 18603
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 114726
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 33 910478
2022 / Отчет за първо тримесечие 16 246533
2022 / Отчет за второ тримесечие 15 209113
2022 / Отчет за трето тримесечие 10 207293
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 662939
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 16 45640
2022 / Отчет за първо тримесечие 5 10433
2022 / Отчет за второ тримесечие 14 10972
2022 / Отчет за трето тримесечие 4 9710
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 31115
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 69 14510
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 36
2022 / Отчет за второ тримесечие 6 742
2022 / Отчет за трето тримесечие 13 3502
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 4280
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 516 23599
2022 / Отчет за първо тримесечие 46 6300
2022 / Отчет за второ тримесечие 27 1241
2022 / Отчет за трето тримесечие 205 3569
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2022 / Годишен отчет 2 11110
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 73 295811
2022 / Отчет за първо тримесечие 29 37401
2022 / Отчет за второ тримесечие 25 25803
2022 / Отчет за трето тримесечие 25 34183
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2022 / Годишен отчет 1 97387
72266000-7 Консултантски услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 20 18399
2022 / Отчет за първо тримесечие 9 3518
2022 / Отчет за второ тримесечие 4 3704
2022 / Отчет за трето тримесечие 4 3440
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 10662
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 620
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 120
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 120
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 88 39624
2022 / Отчет за първо тримесечие 9 219
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 9 3265
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 3484
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 15939
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 1446
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 964
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 2410
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 28481
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 6767
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 6767
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 22 50389
2022 / Отчет за първо тримесечие 3 1818
2022 / Отчет за второ тримесечие 7 21613
2022 / Отчет за трето тримесечие 6 11166
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 34597
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 62 10570
2022 / Отчет за първо тримесечие 5 906
2022 / Отчет за второ тримесечие 8 1123
2022 / Отчет за трето тримесечие 4 1614
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 3643
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 67 40736
2022 / Отчет за първо тримесечие 4 10002
2022 / Отчет за второ тримесечие 4 27458
2022 / Отчет за трето тримесечие 12 1137
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 38597
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 1300
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72120000-2 Консултантски услуги по възстановяване на хардуер в случай на отказ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 260650
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 86850
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 86915
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 86850
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 260615
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 10 21963
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 100
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 13459
2022 / Отчет за трето тримесечие 3 6789
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 20348
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 68 108004
2022 / Отчет за първо тримесечие 12 25218
2022 / Отчет за второ тримесечие 3 2892
2022 / Отчет за трето тримесечие 9 17034
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 12 45144
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 182 357025
2022 / Отчет за първо тримесечие 51 136582
2022 / Отчет за второ тримесечие 7 9437
2022 / Отчет за трето тримесечие 20 29123
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 175142
30216000-6 Магнитни или оптични четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 599
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 36315
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 6100
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 1082
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1082
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 5000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 5080
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 52900
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 7645
2022 / Отчет за второ тримесечие 3 8841
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 12556
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 29042
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 17 20968
2022 / Отчет за първо тримесечие 11 9182
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 2358
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 11540
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72224100-2 Услуги по планиране на внедряването на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 6 30288
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 7188
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 7188
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 2813
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 2813
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 2813
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 86769
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 8937
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 8937
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 8937
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 26811
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 1512000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 29 12639
2022 / Отчет за първо тримесечие 6 5532
2022 / Отчет за второ тримесечие 15 4521
2022 / Отчет за трето тримесечие 4 171
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 10224
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 88 3692
2022 / Отчет за първо тримесечие 8 103
2022 / Отчет за второ тримесечие 7 149
2022 / Отчет за трето тримесечие 16 1101
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1353
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 24 9188
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 7 1400
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 561
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1961
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 18 41812
2022 / Отчет за първо тримесечие 5 8228
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 5802
2022 / Отчет за трето тримесечие 4 5716
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 19746
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 7 41840
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 7 63002
2022 / Отчет за първо тримесечие 7 11943
2022 / Отчет за второ тримесечие 4 14220
2022 / Отчет за трето тримесечие 5 14084
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 40247
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 24 2000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 20 1800
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1800
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 960
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 360
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 360
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 5 500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 2000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 453 26500
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 180
2022 / Отчет за второ тримесечие 450 22475
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 800
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 23455
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 280
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 120
2022 / Отчет за второ тримесечие 4 800
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 920
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 12 1010
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 198
2022 / Отчет за второ тримесечие 3 198
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 225
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 621
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 25 1901
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 4 619
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 619
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 13 4931
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 13 4931
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 4931
32410000-0 Локална мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 1000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 330240
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 330240
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 330240
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 274
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 274
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 274
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 2708
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 1536
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 1120
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 21
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 2677
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 12 232692
2022 / Отчет за първо тримесечие 4 45072
2022 / Отчет за второ тримесечие 5 81358
2022 / Отчет за трето тримесечие 5 99936
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 226366
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 26 55577
2022 / Отчет за първо тримесечие 11 13348
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 2619
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 15967
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 5 10250
2022 / Отчет за първо тримесечие 5 8250
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 8250
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 2552
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 680
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 680
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48731000-1 Софтуерни пакети за защита на файлове 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 374 36000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 65580
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 6120
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 4080
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 9240
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 19440
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 7160
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 3366
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 190
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 596
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 4152
72420000-0 Услуги по интернет разработка 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 13520
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 4920
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 4920
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 10000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 1500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 2270
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 520
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 520
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 7 3230
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 7 3087
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 3087
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 2000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 641
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 10000
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 2652
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 2350
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 2300
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 7302
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 8 275
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 6 157
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 157
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 2700
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 2480
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 72
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 48
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 2600
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 6925
2022 / Отчет за първо тримесечие 4 4004
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 681
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 1257
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 2 5942
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 8330
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 1800
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1800
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 37212
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 5546
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 1538
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1538
32270000-6 Устройства за предаване на информация в цифров вид 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 628885
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30233150-7 Устройство с оптичен диск 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 198480
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 12418
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 12 4640
2022 / Отчет за първо тримесечие 4 1042
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 808
2022 / Отчет за трето тримесечие 3 789
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 2639
30234100-9 Магнитни дискове 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30234100-9 Магнитни дискове 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 110 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48811000-6 Система за електронна поща 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
32232000-8 Оборудване за видеоконферентна връзка 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72227000-2 Консултантски услуги, свързани с интегриране на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 34714
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 30122
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 30122
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 30122
72590000-7 Професионални компютърни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 33840
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72610000-9 Услуги по оказване на помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 35940
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
92111100-3 Услуги, свързани с производство на кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 36 191981
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 36 191981
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 191981
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 1519200
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 1519200
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1519200
32510000-1 Система за безжична телекомуникация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 30000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48217000-2 Софтуерни пакети за обработка на трансакции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 5696
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 4411
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 4411
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 190 240796
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране ресурсите в предприятието 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 69618
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 120
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 120
48625000-5 Операционни системи за отворени компютърни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 19500
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 4860
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 4860
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 4860
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 14580
64216120-0 Услуги на електронната поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 35300
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 8808
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 8808
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 8808
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 26424
64224000-2 Телеконферентни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 13000
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 3240
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 2160
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 5400
72212000-4 Услуги по програмиране на приложен софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 230000
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 116656
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 116656
72212218-0 Услуги по разработване на софтуер за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 7200
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 1800
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 1800
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 3600
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 23600
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 3930
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 7860
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 3930
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 15720
72212200-1 Услуги по разработване на софтуер за работа в мрежи Интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 34500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
35710000-4 Системи за управление, контрол, комуникационни и компютърни системи 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 11505
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 11505
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 11505
72212211-1 Услуги по разработване на софтуер за свързване на платформи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 12000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 12000
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 12000
72212211-1 Услуги по разработване на софтуер за свързване на платформи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 22632
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 8232
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 8232
72264000-3 Услуги по възпроизвеждане на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 21600
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 5400
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 5400
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 10800
72417000-6 Имена на интернет домейн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 1080
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 720
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 360
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1080
48322000-1 Софтуерни пакети за графични приложения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 285
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72223000-4 Услуги по анализ на изискванията на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 35640
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72222100-8 Услуги по стратегически анализ на компютърни системи и информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 35820
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72514000-1 Услуги по управление на компютърни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 9720
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: