Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Враца
Дата на публикуване 05-01-2023
Дата на съгласуване 23-12-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: