Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на труда и социалната политика
Дата на публикуване 10-01-2023
Дата на съгласуване 23-12-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 20 1000500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 11 120700
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 18125
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 18125
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 6500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72266000-7 Консултантски услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 10000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 17 16200
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 31 610900
2022 / Отчет за първо тримесечие 11 102315
2022 / Отчет за второ тримесечие 12 179136
2022 / Отчет за трето тримесечие 11 142555
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 424006
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 46 431300
2022 / Отчет за първо тримесечие 19 91495
2022 / Отчет за второ тримесечие 19 102998
2022 / Отчет за трето тримесечие 18 94847
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 289340
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 15 60300
2022 / Отчет за първо тримесечие 5 13719
2022 / Отчет за второ тримесечие 6 12783
2022 / Отчет за трето тримесечие 5 12103
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 38605
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2174 3052300
2022 / Отчет за първо тримесечие 810 1307376
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 2994
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1310370
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 30 12300
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 6028 145720
2022 / Отчет за първо тримесечие 459 12799
2022 / Отчет за второ тримесечие 462 13745
2022 / Отчет за трето тримесечие 711 14748
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 41292
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 6 900
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 500
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 400
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 900
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 12 168000
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 38172
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 33928
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 19896
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 91996
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 10 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1233 1642512
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1200 276336
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 276336
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 11 41700
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 8985 280600
2022 / Отчет за първо тримесечие 4253 163051
2022 / Отчет за второ тримесечие 3 5993
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 169044
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 117250
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 1800
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 5068
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 7608
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 14476
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 44000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 18613
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 18613
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 4500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 3 1210
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1210
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 10 1246400
2022 / Отчет за първо тримесечие 6 333374
2022 / Отчет за второ тримесечие 5 122831
2022 / Отчет за трето тримесечие 3 142607
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 598812
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 6188913
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 13 47600
2022 / Отчет за първо тримесечие 4 13856
2022 / Отчет за второ тримесечие 4 4748
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 4650
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 23254
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 37 6000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 138
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 138
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 565 190900
2022 / Отчет за първо тримесечие 107 31047
2022 / Отчет за второ тримесечие 33 12770
2022 / Отчет за трето тримесечие 39 26914
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 70731
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 5 2498200
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 7815
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 7815
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 23 10500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 3 737
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 737
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 52 6000
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 540
2022 / Отчет за второ тримесечие 19 1600
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 2140
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 235100
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 2760
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 1980
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 1320
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 6060
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 21 158700
2022 / Отчет за първо тримесечие 7 22951
2022 / Отчет за второ тримесечие 6 35445
2022 / Отчет за трето тримесечие 7 27816
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 86212
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране на ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 4200
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 585
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 639
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 426
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1650
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 7 127520
2022 / Отчет за първо тримесечие 3 22716
2022 / Отчет за второ тримесечие 5 16394
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 23443
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 62553
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 10 61120
2022 / Отчет за първо тримесечие 4 8386
2022 / Отчет за второ тримесечие 4 20540
2022 / Отчет за трето тримесечие 3 7795
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 36721
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 24600
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
50324100-3 Услуги по поддържане на компютърни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 3600
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 360
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 360
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 360
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1080
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 84400
2022 / Отчет за първо тримесечие 4 7345
2022 / Отчет за второ тримесечие 3 23764
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 10394
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 41503
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 78650
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 2400
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
32413100-2 Рутери 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 2400
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30192000-1 Доставка на принадлежности за офиса 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 1500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
32323000-3 Видеомонитори 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 1300
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30232110-8 Лазерни принтери 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 7 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 36410
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 2951
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 2951
72511000-0 Услуги, свързани със софтуерни продукти за управление на мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 53640
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 8820
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 8820
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 2940
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 20580
48219000-6 Други видове софтуертни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 90000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 51240
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 51240
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 7 15260
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 2628
2022 / Отчет за второ тримесечие 3 4788
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 2376
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 9792
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 158000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 437 199600
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72212311-2 Услуги по разработване на софтуер за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 35000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 60000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
32424000-1 Мрежова инфраструктура 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 100000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72212000-4 Услуги по програмиране на приложен софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 1020400
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 67200
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 317600
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 7800
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 17 183200
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 8698
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 8698
30237280-5 Захранващи устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 12000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
32423000-4 Мрежови хъбове 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 36000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72212610-8 Услуги по раазработване на софтуер за бази данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 72000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48500000-3 Софтуерни пакети за комуникация и мултимедия 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 2200
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48620000-0 Операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72223000-4 Услуги по анализ на изискванията на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 52 101000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 3 3428
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 2755
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 6183
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 1000
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 324
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 324
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 21 1600
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 20 8000
2022 / Отчет за първо тримесечие 7 300
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 9 314
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 614
48410000-5 Софтуерни пакети за управление на инвестициите и изготвяне на данъчни декларации 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 33200
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 8760
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 9972
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 9780
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 28512
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 2400
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 486
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 486
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 100
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 70
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 70
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 107000
2022 / Отчет за първо тримесечие 3 5252
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 5482
2022 / Отчет за трето тримесечие 3 26147
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 36881
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 7 2330419
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 35760
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 35760
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 42 183236
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 1000
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1000
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 10 2780
2022 / Отчет за първо тримесечие 4 655
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 62
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 717
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 50 233064
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 1218
2022 / Отчет за трето тримесечие 19 74088
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 75306
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 61300
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 6155
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 8511
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 8333
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 22999
72420000-0 Услуги по интернет разработка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 7200
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 3198
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 1968
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 5166
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 598000
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 166395
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 158467
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 143384
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 468246
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 10000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 9 10000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
42961100-1 Система за контрол на достъп 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 3200
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 3150
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 3150
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 5 5500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 1620
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1620
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 171920
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 2800
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 2012
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 4812
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 7 8500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 6 8229
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 8229
30125000-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 10 2380
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 5 139
2022 / Отчет за трето тримесечие 4 172
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 311
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 1550000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 14000
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 2160
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 2160
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 2160
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 6480
72513000-4 Услуги свързани с офис автоматизацията 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 15000
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 2017
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 1808
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 1711
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 5536
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 29300
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 622
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 13260
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 13882
50312610-4 Услуги по поддържане на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 21 488000
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 103176
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 103176
2022 / Отчет за трето тримесечие 3 127276
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 333628
32427000-2 Мрежова система 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 28125033
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
64226000-6 Услуги по предаване на данни между системи и устройства (комбинация от телекомуникационни и компютърни) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 90000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
32550000-3 Телефонно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 30 18000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48460000-0 Аналитични, научноизследователски, математически софтуерни пакети или софтуерни пакети за прогнозиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 32500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 20000
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 20000
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 7648451
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 5000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 70 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72413000-8 Услуги по уебдизайн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 356 3158300
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 36000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 36000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 84000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 12400
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 36000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 14690
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 14690
48219000-6 Други видове софтуертни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 76800
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: