Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Ситово
Дата на публикуване 12-01-2023
Дата на съгласуване 12-01-2023
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 7000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2400
2024 / Прогнози 1 2400
2025 / Прогнози 1 2400
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 6148
2024 / Прогнози 1 6248
2025 / Прогнози 1 6248
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1200
2024 / Прогнози 1 1200
2025 / Прогнози 0 0
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5076
2024 / Прогнози 1 5076
2025 / Прогнози 1 5076
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 7200
2024 / Прогнози 1 7200
2025 / Прогнози 1 7200
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не