Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Бургас
Дата на публикуване 25-01-2023
Дата на съгласуване 24-01-2023
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: