Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Бургас
Дата на публикуване 25-01-2023
Дата на съгласуване 24-01-2023
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 30 4700
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 14 3467
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 8 206
2022 / Годишен отчет 0 3673
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 400 20500
2022 / Отчет за първо тримесечие 7 273
2022 / Отчет за второ тримесечие 128 5747
2022 / Отчет за трето тримесечие 96 3851
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 92 5412
2022 / Годишен отчет 0 15283
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1545 201650
2022 / Отчет за първо тримесечие 200 4958
2022 / Отчет за второ тримесечие 348 43034
2022 / Отчет за трето тримесечие 595 52314
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 320 26175
2022 / Годишен отчет 0 126481
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 40 5000
2022 / Отчет за първо тримесечие 25 2133
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 379
2022 / Отчет за трето тримесечие 6 736
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 3 125
2022 / Годишен отчет 0 3373
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 61 309200
2022 / Отчет за първо тримесечие 19 34463
2022 / Отчет за второ тримесечие 16 30205
2022 / Отчет за трето тримесечие 9 12984
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 17 94527
2022 / Годишен отчет 0 172179
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 100000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 100000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 160000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 6 8500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 12 8000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 3 1330
2022 / Отчет за трето тримесечие 6 2458
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 5 2746
2022 / Годишен отчет 0 6534
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 10000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 74 1620
2022 / Отчет за първо тримесечие 32 698
2022 / Отчет за второ тримесечие 8 166
2022 / Отчет за трето тримесечие 12 312
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 9 258
2022 / Годишен отчет 0 1434
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 17 23620
2022 / Отчет за първо тримесечие 6 6230
2022 / Отчет за второ тримесечие 5 5810
2022 / Отчет за трето тримесечие 4 5800
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 3 5440
2022 / Годишен отчет 0 23280
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 5 30000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 600
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 600
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 130 5500
2022 / Отчет за първо тримесечие 23 703
2022 / Отчет за второ тримесечие 32 1003
2022 / Отчет за трето тримесечие 8 284
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 30 1051
2022 / Годишен отчет 0 3041
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 30000
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 29997
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 29997
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 13 14500
2022 / Отчет за първо тримесечие 6 2448
2022 / Отчет за второ тримесечие 3 5448
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 2448
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 2 2448
2022 / Годишен отчет 0 12792
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 6 3000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 929
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 329
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 3 1338
2022 / Годишен отчет 0 2596
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 6 500
2022 / Отчет за първо тримесечие 3 273
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 35
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 4 192
2022 / Годишен отчет 0 500
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 12 16000
2022 / Отчет за първо тримесечие 3 3924
2022 / Отчет за второ тримесечие 3 3924
2022 / Отчет за трето тримесечие 3 3924
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 2 3312
2022 / Годишен отчет 0 15084
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 20 4000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 7000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 6 7500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 10000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 500
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 826
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 2 294
2022 / Годишен отчет 0 1120
Допълнителни данни: