Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Момчилград
Дата на публикуване 02-02-2023
Дата на съгласуване 30-01-2023
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 8 53200
2022 / Отчет за първо тримесечие 3 2250
2022 / Отчет за второ тримесечие 8 23018
2022 / Отчет за трето тримесечие 4 1500
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 8 21039
2022 / Годишен отчет 0 47807
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 7 21580
2022 / Отчет за първо тримесечие 6 4459
2022 / Отчет за второ тримесечие 7 5987
2022 / Отчет за трето тримесечие 4 4040
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 7 5350
2022 / Годишен отчет 0 19836
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 217 12450
2022 / Отчет за първо тримесечие 5 352
2022 / Отчет за второ тримесечие 57 2360
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 80
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 97 4493
2022 / Годишен отчет 0 7285
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 34 4900
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 36
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 26 1587
2022 / Годишен отчет 0 1623
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 2200
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 1395
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 1 200
2022 / Годишен отчет 0 1595
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 300
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 2 270
2022 / Годишен отчет 0 270
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 44 980
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 18 396
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 23 482
2022 / Годишен отчет 0 878
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 3600
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 900
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 900
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 900
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 1 900
2022 / Годишен отчет 0 3600
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 40 2500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 16 653
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 20 950
2022 / Годишен отчет 0 1603
Допълнителни данни: