Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Дата на публикуване 16-03-2021
Дата на съгласуване 04-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 145520
2023 / Прогнози 8 407520
2024 / Прогнози 10 145520
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 253824
2023 / Прогнози 10 253824
2024 / Прогнози 10 253824
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 29000
2023 / Прогнози 2 29000
2024 / Прогнози 2 29000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 1 1500
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1632
2023 / Прогнози 2 1632
2024 / Прогнози 2 1632
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 3000
2023 / Прогнози 10 2500
2024 / Прогнози 18 3000
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 50 5500
2023 / Прогнози 50 5500
2024 / Прогнози 50 5500
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 41 1000
2023 / Прогнози 41 1000
2024 / Прогнози 41 1000
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 8000
2023 / Прогнози 9 5000
2024 / Прогнози 15 8000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 159 93400
2023 / Прогнози 159 93400
2024 / Прогнози 159 93400
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 2000
2023 / Прогнози 8 2000
2024 / Прогнози 8 2000
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 27400
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 6 7400
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 3000
2023 / Прогнози 6 3000
2024 / Прогнози 6 3000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 105 210000
2023 / Прогнози 103 207000
2024 / Прогнози 105 210000
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10000
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 5000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 55 11500
2023 / Прогнози 55 11500
2024 / Прогнози 55 11500
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2500
2023 / Прогнози 1 2500
2024 / Прогнози 1 2500
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 127 3100
2023 / Прогнози 127 13100
2024 / Прогнози 127 3100
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 9500
2023 / Прогнози 8 9500
2024 / Прогнози 8 9500
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 571
2023 / Прогнози 4 571
2024 / Прогнози 4 571
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 500
2023 / Прогнози 2 500
2024 / Прогнози 2 500
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 88000
2023 / Прогнози 6 88000
2024 / Прогнози 6 88000
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 5000
2023 / Прогнози 3 5000
2024 / Прогнози 3 5000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 25500
2023 / Прогнози 6 25500
2024 / Прогнози 6 25500
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 45500
2023 / Прогнози 12 45500
2024 / Прогнози 12 45500
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 9000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 9000
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 2000
2023 / Прогнози 2 1000
2024 / Прогнози 4 2000
7241100-4 доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 25000
2023 / Прогнози 1 25000
2024 / Прогнози 1 25000
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 360000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 95000
2023 / Прогнози 2 95000
2024 / Прогнози 2 95000
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 19 261391
2023 / Прогнози 19 251971
2024 / Прогнози 19 251971
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 3240000
2023 / Прогнози 1 2000000
2024 / Прогнози 0 0
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2500
2023 / Прогнози 1 2500
2024 / Прогнози 1 2500
030234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 22 2460
2023 / Прогнози 22 2460
2024 / Прогнози 22 2460
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 57 95000
2023 / Прогнози 57 95000
2024 / Прогнози 57 95000
302131100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 60 95000
2023 / Прогнози 60 95000
2024 / Прогнози 60 95000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 60 6000
2023 / Прогнози 60 6000
2024 / Прогнози 60 6000
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 96000
2023 / Прогнози 100 96000
2024 / Прогнози 100 96000
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 7 135000
2024 / Прогнози 0 0
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 15000
2023 / Прогнози 2 15000
2024 / Прогнози 2 15000
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 18 40000
2023 / Прогнози 18 40000
2024 / Прогнози 18 40000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 10800
2023 / Прогнози 2 10800
2024 / Прогнози 2 10800
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 4200
2023 / Прогнози 3 4200
2024 / Прогнози 3 4200
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2000
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 1 2000
48313000-5 Софтуерни пакети за оптично разпознаване на символи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 25000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 251 92817
2023 / Прогнози 251 92817
2024 / Прогнози 251 92817
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 34410
2023 / Прогнози 1 30000
2024 / Прогнози 6 34410
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 37000
2023 / Прогнози 2 37000
2024 / Прогнози 2 37000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 25020
2023 / Прогнози 2 25020
2024 / Прогнози 2 25020
72511000-0 Услуги, свързани със софтуерни продукти за управление на мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 120000
724150002 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 36000
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 36000
72513000-4 Услуги свързани с офис автоматизацията 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 130000
2023 / Прогнози 1 130000
2024 / Прогнози 1 130000
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 8000
2023 / Прогнози 1 8000
2024 / Прогнози 1 8000
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 84000
2023 / Прогнози 1 84000
2024 / Прогнози 1 84000
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 172656
2023 / Прогнози 1 172656
2024 / Прогнози 1 172656
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 9336
2023 / Прогнози 1 9336
2024 / Прогнози 1 9336
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 864
2023 / Прогнози 1 864
2024 / Прогнози 1 864
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2160
2023 / Прогнози 2 2160
2024 / Прогнози 2 2160
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10000
2023 / Прогнози 1 10000
2024 / Прогнози 1 10000
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 600
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 120 10000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
32540000-0 Телефонна централа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 15000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10000
2023 / Прогнози 1 10000
2024 / Прогнози 1 10000
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 2500
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 5 2500
30216110-00 Скенери 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1400
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 1400
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 18 3200
2023 / Прогнози 18 3200
2024 / Прогнози 18 3200
32410000-0 Локална мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 10 280
2024 / Прогнози 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 2 2000
2024 / Прогнози 0 0
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 18 648
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да