Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Кайнарджа
Дата на публикуване 29-03-2021
Дата на съгласуване 29-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 255 10945
2023 / Прогнози 263 11185
2024 / Прогнози 268 11405
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 18 24000
2023 / Прогнози 16 21000
2024 / Прогнози 16 21000
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 19 18800
2023 / Прогнози 21 21800
2024 / Прогнози 21 20700
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 45 11400
2023 / Прогнози 45 11400
2024 / Прогнози 45 11400
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 17000
2023 / Прогнози 7 18000
2024 / Прогнози 7 19000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2000
2023 / Прогнози 3 2970
2024 / Прогнози 6 5960
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 9200
2023 / Прогнози 9 7600
2024 / Прогнози 6 6200
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1500
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 2 1500
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 26 3100
2023 / Прогнози 25 2860
2024 / Прогнози 32 3100
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 53 4040
2023 / Прогнози 53 3960
2024 / Прогнози 1 3820
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 1500
2023 / Прогнози 5 1500
2024 / Прогнози 5 1500
32410000-0 Локална мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 500
2023 / Прогнози 10 500
2024 / Прогнози 10 500
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4583
2023 / Прогнози 1 4700
2024 / Прогнози 1 4720
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4200
2023 / Прогнози 1 4400
2024 / Прогнози 1 4500
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4608
2023 / Прогнози 1 4718
2024 / Прогнози 1 4768
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4420
2023 / Прогнози 1 4420
2024 / Прогнози 1 4420
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 8700
2023 / Прогнози 1 8900
2024 / Прогнози 1 8900
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4500
2023 / Прогнози 1 4600
2024 / Прогнози 1 4700
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 19 793
2023 / Прогнози 19 843
2024 / Прогнози 19 843
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 30595
2023 / Прогнози 1 31995
2024 / Прогнози 1 34295
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 24414
2023 / Прогнози 1 25814
2024 / Прогнози 1 27314
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 12586
2023 / Прогнози 1 12614
2024 / Прогнози 1 12614
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 330
2023 / Прогнози 1 330
2024 / Прогнози 1 330
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 500
2023 / Прогнози 1 600
2024 / Прогнози 1 500
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 680
2023 / Прогнози 1 680
2024 / Прогнози 1 680
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да