Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Сливен
Дата на публикуване 07-04-2021
Дата на съгласуване 26-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 15000
2023 / Прогнози 1 15000
2024 / Прогнози 1 15000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 0 0
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 300000
2023 / Прогнози 1 180000
2024 / Прогнози 1 100000
32323500-8 Система заа видеонаблюдение 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 60000
2023 / Прогнози 1 30000
2024 / Прогнози 0 30000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 0 0
32323500-8 Система заа видеонаблюдение 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 3000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 10000
2023 / Прогнози 10 10000
2024 / Прогнози 10 10000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 11000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10800
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 0 0
30216110-00 Скенери 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 6000
2023 / Прогнози 10 6000
2024 / Прогнози 10 6000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 40 45000
2023 / Прогнози 40 40000
2024 / Прогнози 45 50000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 40 12000
2023 / Прогнози 40 12000
2024 / Прогнози 40 12000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 10000
2023 / Прогнози 10 10000
2024 / Прогнози 10 10000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 15000
2023 / Прогнози 1 15000
2024 / Прогнози 1 15000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3000
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 1 3000
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 30000
2023 / Прогнози 1 30000
2024 / Прогнози 1 30000
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 10000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 3000
2023 / Прогнози 100 3000
2024 / Прогнози 100 3000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 300 1800
2023 / Прогнози 300 1800
2024 / Прогнози 300 1800
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да