Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Сливен
Дата на публикуване 07-04-2021
Дата на съгласуване 26-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 111 3300
2020 / Отчет за първо тримесечие 22 730
2020 / Отчет за второ тримесечие 25 840
2020 / Отчет за трето тримесечие 25 1340
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 19 390
2020 / Годишен отчет 0 3300
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 30000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 30000
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 30000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 10000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 10000
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 10000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 4000
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 4000
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 41 15000
2020 / Отчет за първо тримесечие 26 5500
2020 / Отчет за второ тримесечие 15 9500
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 15000
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 24000
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 24000
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 24000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 10000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 10000
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 10000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 83 82817
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 45 45000
2020 / Отчет за трето тримесечие 19 19849
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 19 17968
2020 / Годишен отчет 0 82817
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 16 16508
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 9 15664
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 844
2020 / Годишен отчет 0 16508
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 72874
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 13150
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 59724
2020 / Годишен отчет 0 72874
Допълнителни данни: