Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Крумовград
Дата на публикуване 13-04-2021
Дата на съгласуване 05-04-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 15 16738
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1808
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1800
2020 / Отчет за трето тримесечие 12 11806
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1289
2020 / Годишен отчет 2 16703
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 23 15974
2020 / Отчет за първо тримесечие 17 9222
2020 / Отчет за второ тримесечие 10 5426
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1026
2020 / Годишен отчет 2 15674
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 82 3127
2020 / Отчет за първо тримесечие 16 494
2020 / Отчет за второ тримесечие 26 1044
2020 / Отчет за трето тримесечие 16 471
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 9 278
2020 / Годишен отчет 2 2287
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 30 35178
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 4595
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 4405
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 20478
2020 / Годишен отчет 0 29478
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 237 17456
2020 / Отчет за първо тримесечие 56 4214
2020 / Отчет за второ тримесечие 71 4890
2020 / Отчет за трето тримесечие 56 2633
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 55 2969
2020 / Годишен отчет 0 14706
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 46 43969
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 6500
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 1900
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 35 34369
2020 / Годишен отчет 3 42769
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 13 7195
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 849
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 750
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 7 1655
2020 / Годишен отчет 0 3254
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 506 31115
2020 / Отчет за първо тримесечие 53 2880
2020 / Отчет за второ тримесечие 82 6178
2020 / Отчет за трето тримесечие 66 4005
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 61 3371
2020 / Годишен отчет 3 16434
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 481
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 81
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 81
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 14496
2020 / Отчет за първо тримесечие 11 2909
2020 / Отчет за второ тримесечие 8 2886
2020 / Отчет за трето тримесечие 11 3758
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 12 3306
2020 / Годишен отчет 2 12859
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 968
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 968
2020 / Годишен отчет 0 968
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 22 7940
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 800
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 1764
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 19 5376
2020 / Годишен отчет 0 7940
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1080
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1080
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1080
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 14467
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 331
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 6694
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 7025
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 6030
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1224
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1224
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1224
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 896
2020 / Годишен отчет 1 4568
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 902
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 902
2020 / Годишен отчет 1 902
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 6679
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1252
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 1131
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 2143
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 2031
2020 / Годишен отчет 0 6557
30216000-6 Магнитни или оптични четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2160
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2160
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 100
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 360
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 178
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 178
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2233
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2233
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2233
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1112
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 55
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1057
2020 / Годишен отчет 0 1112
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 110
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: