Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Кайнарджа
Дата на публикуване 19-04-2021
Дата на съгласуване 16-04-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30216000-6 Магнитни или оптични четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 2187
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 2187
2020 / Годишен отчет 0 2187
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 700
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 700
2020 / Годишен отчет 0 700
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 11758
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 10510
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1248
2020 / Годишен отчет 0 11758
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3953
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 3953
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3953
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 15942
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 7457
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 3610
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4875
2020 / Годишен отчет 0 15942
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 373
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 265
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 108
2020 / Годишен отчет 0 373
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 642
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 348
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 90
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 20 204
2020 / Годишен отчет 0 642
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 5218
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2576
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1156
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1486
2020 / Годишен отчет 0 5218
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 556
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 388
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 168
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 556
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 138
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 138
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 138
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 27717
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 11624
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 5812
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 10281
2020 / Годишен отчет 0 27717
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 16 6528
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 16 6528
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 6528
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 17 979
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 17 979
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 979
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 224
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 224
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 224
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 252
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 222
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 30
2020 / Годишен отчет 0 252
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3878
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 3878
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3878
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 37 5901
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 37 5901
2020 / Годишен отчет 0 5901
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1138
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1138
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1138
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 1511
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 1511
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1511
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 11 4585
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 828
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 8 3757
2020 / Годишен отчет 0 4585
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 2670
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 2670
2020 / Годишен отчет 0 2670
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 39 29180
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 760
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 38 28420
2020 / Годишен отчет 0 29180
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 219 8795
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 65 3800
2020 / Отчет за трето тримесечие 28 1390
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 126 3605
2020 / Годишен отчет 0 8795
Допълнителни данни: