Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Троян
Дата на публикуване 28-04-2021
Дата на съгласуване 27-04-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 26 15811
2023 / Прогнози 26 16509
2024 / Прогнози 26 15814
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 27 22938
2023 / Прогнози 27 23881
2024 / Прогнози 27 24045
30125000-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 643 28656
2023 / Прогнози 667 30157
2024 / Прогнози 669 30407
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 26 66485
2023 / Прогнози 26 67448
2024 / Прогнози 26 68292
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 28 3014
2023 / Прогнози 28 3275
2024 / Прогнози 28 3528
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 11 2215
2023 / Прогнози 11 2270
2024 / Прогнози 11 2330
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 26 18022
2023 / Прогнози 26 18869
2024 / Прогнози 26 19667
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 555
2023 / Прогнози 4 560
2024 / Прогнози 4 565
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 9 5880
2023 / Прогнози 9 6100
2024 / Прогнози 9 6050
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 23650
2023 / Прогнози 12 24898
2024 / Прогнози 12 23912
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 2900
2023 / Прогнози 4 3700
2024 / Прогнози 4 2900
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 5340
2023 / Прогнози 3 5340
2024 / Прогнози 3 5340
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 120
2023 / Прогнози 3 120
2024 / Прогнози 3 120
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 21 8500
2023 / Прогнози 5 2000
2024 / Прогнози 0 0
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 2150
2023 / Прогнози 7 2450
2024 / Прогнози 5 1900
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1100
2023 / Прогнози 2 1100
2024 / Прогнози 2 1100
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 150
2023 / Прогнози 1 150
2024 / Прогнози 1 150
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 40
2023 / Прогнози 1 40
2024 / Прогнози 1 40
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2000
2023 / Прогнози 2 2100
2024 / Прогнози 2 2500
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 7500
2023 / Прогнози 5 7500
2024 / Прогнози 5 7500
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 600
2023 / Прогнози 1 600
2024 / Прогнози 1 600
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 1 1500
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4800
2023 / Прогнози 1 4800
2024 / Прогнози 1 4800
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2376
2023 / Прогнози 1 2376
2024 / Прогнози 1 2376
48410000-5 Софтуерни пакети за управление на инвестициите и изготвяне на данъчни декларации 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 18000
2023 / Прогнози 1 18000
2024 / Прогнози 1 18000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100
2023 / Прогнози 1 100
2024 / Прогнози 1 100
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 4500
2023 / Прогнози 4 4500
2024 / Прогнози 4 4600
Допълнителни данни: