Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Шумен
Дата на публикуване 13-05-2021
Дата на съгласуване 12-05-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 50 25000
2023 / Прогнози 50 25000
2024 / Прогнози 20 10000
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 50 20000
2023 / Прогнози 50 20000
2024 / Прогнози 20 8000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 39600
2023 / Прогнози 1 39600
2024 / Прогнози 1 39600
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 10500
2023 / Прогнози 2 10500
2024 / Прогнози 2 10500
72400000-4 Интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 50000
2023 / Прогнози 1 50000
2024 / Прогнози 1 50000
72253200-5 Поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 14 98499
2023 / Прогнози 14 98499
2024 / Прогнози 14 98499
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 23 16740
2023 / Прогнози 23 16840
2024 / Прогнози 23 16940
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 12000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 18000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 6000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
2023 / Прогнози 0 1000
2024 / Прогнози 1 1000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 1000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 20
2023 / Прогнози 1 20
2024 / Прогнози 1 20
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 300
2023 / Прогнози 1 300
2024 / Прогнози 1 300
50323100-6 Зареждане на тонер касети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 400
2023 / Прогнози 1 400
2024 / Прогнози 1 400
72400000-4 Интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 300
2023 / Прогнози 1 300
2024 / Прогнози 1 300
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не