Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Попово
Дата на публикуване 17-05-2021
Дата на съгласуване 13-05-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 19 566
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 108
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 78
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 90
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 105
2020 / Годишен отчет 0 381
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2160
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 13176
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 2355
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 2481
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 3279
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 1670
2020 / Годишен отчет 0 9785
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 3600
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 3379
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3379
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 30000
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 984
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 20988
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 5792
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 27764
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 4969
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 1685
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 2664
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 657
2020 / Годишен отчет 0 5006
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 21540
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 5496
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 6521
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 5340
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 5690
2020 / Годишен отчет 0 23047
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 16 12000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 8 6720
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 5112
2020 / Годишен отчет 0 11832
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 19 18000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 996
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 8 7800
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 10 8958
2020 / Годишен отчет 0 17754
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 822
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 822
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 36 4800
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 120
2020 / Отчет за трето тримесечие 15 2676
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 14 1670
2020 / Годишен отчет 0 4466
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 1705
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1218
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 196
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1414
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 300
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 300
2020 / Годишен отчет 0 300
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 36 3860
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 264
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 36
2020 / Отчет за трето тримесечие 9 795
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 11 860
2020 / Годишен отчет 0 1955
Допълнителни данни: