Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Мизия
Дата на публикуване 17-05-2021
Дата на съгласуване 12-11-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 18 1050
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 72 3300
2020 / Отчет за първо тримесечие 19 463
2020 / Отчет за второ тримесечие 43 1067
2020 / Отчет за трето тримесечие 31 938
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2468
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
302300000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 1500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 2688
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 315
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 624
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 939
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 6502
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 1153
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 973
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 974
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3100
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 289
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 92
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 111
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 28
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 231
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 28 14020
2020 / Отчет за първо тримесечие 26 3927
2020 / Отчет за второ тримесечие 10 4915
2020 / Отчет за трето тримесечие 7 4081
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 12923
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 1014
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 887
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 150
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 146
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1183
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 4226
2020 / Отчет за първо тримесечие 6 3235
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 2677
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 2901
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 8813
72411000 - 4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 300
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 75
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 75
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 150
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 300
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 4900
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 82
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1231
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1797
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3110
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 100
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 37
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 37
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 35
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 40
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 75
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 20
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 20
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 20
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1884
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1884
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 2121
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 1497
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3618
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 196
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 196
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 185
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 185
Допълнителни данни: