Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Мизия
Дата на публикуване 17-05-2021
Дата на съгласуване 17-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 6124
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 7 6124
2020 / Годишен отчет 0 6124
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 653
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 92
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 111
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 28
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 360
2020 / Годишен отчет 0 591
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 1284
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 887
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 150
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 146
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 69
2020 / Годишен отчет 0 1252
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 20 20256
2020 / Отчет за първо тримесечие 26 3927
2020 / Отчет за второ тримесечие 10 4915
2020 / Отчет за трето тримесечие 7 4081
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 7 6623
2020 / Годишен отчет 0 19546
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 14 9771
2020 / Отчет за първо тримесечие 6 3235
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 2677
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 2901
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 958
2020 / Годишен отчет 0 9771
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 6502
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 1153
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 973
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 974
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 2115
2020 / Годишен отчет 0 5215
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 107 3769
2020 / Отчет за първо тримесечие 19 463
2020 / Отчет за второ тримесечие 40 1017
2020 / Отчет за трето тримесечие 31 938
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 17 551
2020 / Годишен отчет 0 2969
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 20
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 20
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 20
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 4983
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 315
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 624
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 7 4044
2020 / Годишен отчет 0 4983
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 4900
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 82
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1231
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1797
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1143
2020 / Годишен отчет 0 4253
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1184
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1884
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1884
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 3618
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 2121
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 1497
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3618
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 196
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 196
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 196
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 75
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 35
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 40
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 75
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 185
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 185
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 185
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 1845
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 8 1845
2020 / Годишен отчет 0 1845
72411000 - 4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 300
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 75
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 75
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 150
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 300
30125100–2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 9 1050
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 50
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 50
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 158
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 160
2020 / Годишен отчет 0 418
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 1875
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 1875
2020 / Годишен отчет 0 1875
302300000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 3118
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 3118
2020 / Годишен отчет 0 3118
30213100-6. Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 4502
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 4502
2020 / Годишен отчет 0 4502
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 100
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 37
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 37
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 543
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 543
2020 / Годишен отчет 0 543
30213200 таблети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 438
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 438
2020 / Годишен отчет 0 438
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 155
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 155
2020 / Годишен отчет 0 155
Допълнителни данни: