Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Мизия
Дата на публикуване 17-05-2021
Дата на съгласуване 18-11-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 5 289
2022 / Прогнози 5 289
2023 / Прогнози 4 229
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 1014
2022 / Прогнози 2 1014
2023 / Прогнози 2 1014
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 20
2022 / Прогнози 1 20
2023 / Прогнози 1 20
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 3 4226
2022 / Прогнози 3 4226
2023 / Прогнози 3 5126
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 63 4350
2022 / Прогнози 68 4650
2023 / Прогнози 63 4650
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 8 6502
2022 / Прогнози 8 6502
2023 / Прогнози 8 6502
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 8 14320
2022 / Прогнози 8 14320
2023 / Прогнози 8 14320
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 10 1000
2022 / Прогнози 10 1000
2023 / Прогнози 10 1000
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 10 600
2022 / Прогнози 10 600
2023 / Прогнози 10 600
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 2688
2022 / Прогнози 2 2688
2023 / Прогнози 2 2688
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 900
2022 / Прогнози 2 900
2023 / Прогнози 2 900
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 100
2022 / Прогнози 1 100
2023 / Прогнози 1 100
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 200
2022 / Прогнози 1 200
2023 / Прогнози 2 200
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 4 4900
2022 / Прогнози 4 4900
2023 / Прогнози 4 4900
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 2000
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 4 4800
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не