Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Мизия
Дата на публикуване 17-05-2021
Дата на съгласуване 26-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 25
2023 / Прогнози 1 25
2024 / Прогнози 1 25
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 3000
2023 / Прогнози 3 3000
2024 / Прогнози 3 3000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 652
2023 / Прогнози 12 652
2024 / Прогнози 11 592
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 1267
2023 / Прогнози 7 1267
2024 / Прогнози 7 1267
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 10945
2023 / Прогнози 13 11025
2024 / Прогнози 13 11025
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 189 6250
2023 / Прогнози 189 6250
2024 / Прогнози 189 6250
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 6060
2023 / Прогнози 8 6060
2024 / Прогнози 8 6060
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 29 34100
2023 / Прогнози 29 23800
2024 / Прогнози 29 23800
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 700
2023 / Прогнози 3 300
2024 / Прогнози 0 0
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 650
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 20
2023 / Прогнози 1 20
2024 / Прогнози 1 20
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 7100
2023 / Прогнози 3 7100
2024 / Прогнози 3 7100
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 4300
2023 / Прогнози 2 4300
2024 / Прогнози 2 4300
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1900
2023 / Прогнози 1 1900
2024 / Прогнози 1 1900
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не