Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Троян
Дата на публикуване 17-05-2021
Дата на съгласуване 17-05-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 2114
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 362
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 468
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 362
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 784
2020 / Годишен отчет 4 1976
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 26 21159
2020 / Отчет за първо тримесечие 21 6760
2020 / Отчет за второ тримесечие 17 4990
2020 / Отчет за трето тримесечие 13 4245
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 14 4684
2020 / Годишен отчет 26 20679
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 28 2526
2020 / Отчет за първо тримесечие 6 445
2020 / Отчет за второ тримесечие 9 479
2020 / Отчет за трето тримесечие 13 530
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 13 718
2020 / Годишен отчет 28 2172
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1073
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 185
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 510
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 183
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 195
2020 / Годишен отчет 2 1073
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 1474
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 190
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 735
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 165
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 374
2020 / Годишен отчет 8 1464
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 16 25031
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 5962
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 1244
2020 / Отчет за трето тримесечие 11 15670
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 2130
2020 / Годишен отчет 16 25006
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 28 22293
2020 / Отчет за първо тримесечие 20 15434
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 3209
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 1262
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 2370
2020 / Годишен отчет 26 22275
30125000-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 587 25072
2020 / Отчет за първо тримесечие 117 4696
2020 / Отчет за второ тримесечие 98 4222
2020 / Отчет за трето тримесечие 142 5842
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 165 7234
2020 / Годишен отчет 521 21994
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 92 91183
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 499
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 4455
2020 / Отчет за трето тримесечие 6 7064
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 79 79083
2020 / Годишен отчет 92 91101
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 26 64431
2020 / Отчет за първо тримесечие 26 14076
2020 / Отчет за второ тримесечие 26 14731
2020 / Отчет за трето тримесечие 25 15459
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 26 16676
2020 / Годишен отчет 26 60942
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 323
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 168
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 75
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 80
2020 / Годишен отчет 5 323
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 23 12812
2020 / Отчет за първо тримесечие 15 6423
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 2276
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 2969
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 1143
2020 / Годишен отчет 23 12811
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 3000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 2750
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 2 2750
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 600
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 600
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 4800
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1200
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1200
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1200
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1200
2020 / Годишен отчет 1 4800
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2376
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2376
2020 / Годишен отчет 1 2376
48410000-5 Софтуерни пакети за управление на инвестициите и изготвяне на данъчни декларации 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 18000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 18000
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 18000
48470000-3 Софтуерни пакети за търгове 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 800
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 792
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 792
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 25 23678
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 1649
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 1819
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 21 20210
2020 / Годишен отчет 25 23678
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 45
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 45
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 45
72420000-0 Услуги по интернет разработка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 9480
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4740
2020 / Годишен отчет 1 4740
30000000-9 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2160
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2160
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 2160
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 6164
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1115
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 1096
2020 / Отчет за трето тримесечие 34 2582
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 21 1126
2020 / Годишен отчет 5 5919
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 26 30218
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 13799
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 8459
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 1380
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 20 6288
2020 / Годишен отчет 26 29926
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 5500
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 893
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 947
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 1587
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 1123
2020 / Годишен отчет 6 4550
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 300
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 300
2020 / Годишен отчет 1 300
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 9775
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 9775
2020 / Годишен отчет 1 9775
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 13 3522
2020 / Отчет за първо тримесечие 10 2200
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 122
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1200
2020 / Годишен отчет 13 3522
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 26 9397
2020 / Отчет за първо тримесечие 14 8190
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 12 897
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 26 9087
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 20 4742
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 245
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 1400
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 17 3097
2020 / Годишен отчет 20 4742
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 2737
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 286
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 103
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 422
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1926
2020 / Годишен отчет 2 2737
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 275
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 120
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 155
2020 / Годишен отчет 3 275
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 516
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 186
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 150
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 180
2020 / Годишен отчет 4 516
32323500-8 Система за видеонаблюдение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 100
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 100
2020 / Годишен отчет 4 100
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 204
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 72
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 132
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 204
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 13 3000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 10 2340
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 660
2020 / Годишен отчет 13 3000
48731000-1 Софтуерни пакети за защита на файлове 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 132
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 132
2020 / Годишен отчет 1 132
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 694
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 694
2020 / Годишен отчет 1 694
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 142
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 142
2020 / Годишен отчет 1 142
Допълнителни данни: