Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Котел
Дата на публикуване 26-05-2021
Дата на съгласуване 29-04-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 22
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 22
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 22
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 118
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 96
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 22
2020 / Годишен отчет 4 118
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 18 1399
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 12 963
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 436
2020 / Годишен отчет 18 1399
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 29
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 29
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 29
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 20 954
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 18 507
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 447
2020 / Годишен отчет 20 954
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 258
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 258
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 2 258
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 9 1873
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 8 1678
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 195
2020 / Годишен отчет 9 1873
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1965
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1965
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 1965
30125000-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 19 691
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 15 541
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 150
2020 / Годишен отчет 19 691
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 150
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 150
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 2 150
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 700
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 9 624
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 76
2020 / Годишен отчет 10 700
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 168
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 168
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 168
724110004 Доставчици на интернет услуги(ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 7633
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 5725
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1908
2020 / Годишен отчет 3 7633
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 5453
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 4569
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 884
2020 / Годишен отчет 2 5453
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 9498
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 7123
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2375
2020 / Годишен отчет 2 9498
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 4698
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 3523
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1175
2020 / Годишен отчет 2 4698
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 4698
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 3523
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1175
2020 / Годишен отчет 2 4698
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 9396
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 7047
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2349
2020 / Годишен отчет 2 9396
32540000-0 Телефонна централа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1469
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1469
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 1469
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 7056
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 7 7056
2020 / Годишен отчет 7 7056
48920000-3 Софтуерни пакети за автоматизация в офиса 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1333
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1333
2020 / Годишен отчет 1 1333
Допълнителни данни: