Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Котел
Дата на публикуване 26-05-2021
Дата на съгласуване 28-04-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 1500
2023 / Прогнози 15 1500
2024 / Прогнози 15 1500
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 200
2023 / Прогнози 1 200
2024 / Прогнози 1 200
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 7500
2023 / Прогнози 3 7500
2024 / Прогнози 3 7500
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5100
2023 / Прогнози 1 5100
2024 / Прогнози 1 5100
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10200
2023 / Прогнози 1 10200
2024 / Прогнози 1 10200
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 30 4547
2023 / Прогнози 30 4547
2024 / Прогнози 30 4547
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 30 4547
2023 / Прогнози 30 4547
2024 / Прогнози 30 4547
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 9094
2023 / Прогнози 1 9094
2024 / Прогнози 1 9094
30237000-9. Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 200
2023 / Прогнози 2 200
2024 / Прогнози 2 200
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 1500
2023 / Прогнози 10 1500
2024 / Прогнози 10 1500
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 100
2023 / Прогнози 7 100
2024 / Прогнози 7 100
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 1500
2023 / Прогнози 3 1500
2024 / Прогнози 3 1500
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 50 1000
2023 / Прогнози 50 1000
2024 / Прогнози 50 1000
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 200
2023 / Прогнози 5 200
2024 / Прогнози 5 200
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 500
2023 / Прогнози 5 500
2024 / Прогнози 5 500
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 4000
2023 / Прогнози 5 4000
2024 / Прогнози 5 4000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не