Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на околната среда и водите
Дата на публикуване 26-05-2021
Дата на съгласуване 19-02-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 48 67540
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 3834
2020 / Отчет за второ тримесечие 24 23043
2020 / Отчет за трето тримесечие 14 16067
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 7 24595
2020 / Годишен отчет 2 67539
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 8098
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 6 8098
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 8098
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 11 22780
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1095
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 10413
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 4607
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 8 6070
2020 / Годишен отчет 0 22185
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 133 9457
2020 / Отчет за първо тримесечие 33 1625
2020 / Отчет за второ тримесечие 79 2623
2020 / Отчет за трето тримесечие 11 1918
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 14 3291
2020 / Годишен отчет 0 9457
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 42 387848
2020 / Отчет за първо тримесечие 15 72165
2020 / Отчет за второ тримесечие 14 48065
2020 / Отчет за трето тримесечие 13 108354
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 18 145976
2020 / Годишен отчет 4 374560
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 406
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 23
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 27
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 28
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 299
2020 / Годишен отчет 3 377
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 151 53101
2020 / Отчет за първо тримесечие 44 11795
2020 / Отчет за второ тримесечие 44 12729
2020 / Отчет за трето тримесечие 43 12997
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 49 14568
2020 / Годишен отчет 15 52089
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 298 7948
2020 / Отчет за първо тримесечие 39 1716
2020 / Отчет за второ тримесечие 49 1116
2020 / Отчет за трето тримесечие 102 3184
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 56 1576
2020 / Годишен отчет 31 7592
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 1501
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 7 1501
2020 / Годишен отчет 0 1501
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 3528
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1658
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 538
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 638
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 694
2020 / Годишен отчет 0 3528
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 13407
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 12000
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1406
2020 / Годишен отчет 0 13406
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 29929
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 5689
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 24240
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 29929
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 49 82503
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 2438
2020 / Отчет за второ тримесечие 27 39679
2020 / Отчет за трето тримесечие 10 19044
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 10 21313
2020 / Годишен отчет 8 82474
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 24 178797
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 16781
2020 / Отчет за второ тримесечие 9 24640
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 22443
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 110976
2020 / Годишен отчет 0 174840
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 58 30563
2020 / Отчет за първо тримесечие 13 4085
2020 / Отчет за второ тримесечие 7 3627
2020 / Отчет за трето тримесечие 10 6775
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 31 17806
2020 / Годишен отчет 4 32293
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 15131
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 60
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 15071
2020 / Годишен отчет 0 15131
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 839
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 839
2020 / Годишен отчет 0 839
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 2817
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 417
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 300
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1000
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1100
2020 / Годишен отчет 2 2817
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 22 93870
2020 / Отчет за първо тримесечие 8 24088
2020 / Отчет за второ тримесечие 7 21044
2020 / Отчет за трето тримесечие 6 15353
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 9 21421
2020 / Годишен отчет 3 81906
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 47000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 200
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 46800
2020 / Годишен отчет 0 47000
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 10800
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 10800
2020 / Годишен отчет 0 10800
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 13 173543
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 15994
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 45179
2020 / Отчет за трето тримесечие 8 46016
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 54233
2020 / Годишен отчет 0 161422
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 38840
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1500
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 17640
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 19700
2020 / Годишен отчет 1 38840
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 8750
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 4368
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4368
2020 / Годишен отчет 0 8736
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 18392
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 2700
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 3240
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 3180
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 6758
2020 / Годишен отчет 0 15878
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 432
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 108
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 108
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 108
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 108
2020 / Годишен отчет 0 432
32580000-2 Оборудване за представяне на данни 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 7470
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 7470
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 7470
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 150 8000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 5340
2020 / Годишен отчет 0 5340
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 8460
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 8460
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 8460
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 140 28532
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 85 15462
2020 / Отчет за трето тримесечие 55 8878
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 3945
2020 / Годишен отчет 0 28285
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 67895
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 67895
2020 / Годишен отчет 0 67895
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1445 65167
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 66 4650
2020 / Отчет за трето тримесечие 1350 47328
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 29 13189
2020 / Годишен отчет 26 65167
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 115 75887
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 481
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 1040
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 41 10696
2020 / Годишен отчет 0 12217
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 237 114328
2020 / Отчет за първо тримесечие 33 16569
2020 / Отчет за второ тримесечие 34 9492
2020 / Отчет за трето тримесечие 46 26126
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 61 58751
2020 / Годишен отчет 7 110938
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 39615
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 28875
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1200
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 9540
2020 / Годишен отчет 0 39615
72240000-9 Системен анализ и програмни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 45500
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 4320
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 4320
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2952
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 33904
2020 / Годишен отчет 0 45496
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 7611
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 590
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 902
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 6119
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 7611
72330000-2 Услуги по стандартизация и класификация на съдържание и данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2400
2020 / Годишен отчет 0 2400
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 43790
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 39732
2020 / Годишен отчет 0 39732
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 40575
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 39120
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1455
2020 / Годишен отчет 0 40575
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 90
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 68
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 68
72415000–2 Услуги за хостинг 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 1408
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 343
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 261
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 804
2020 / Годишен отчет 0 1408
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 6753
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1764
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 1744
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 1620
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1608
2020 / Годишен отчет 4 6736
48821000-9 Мрежови сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1635
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1635
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 1635
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 13 263519
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 32084
2020 / Отчет за трето тримесечие 10 8574
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 170488
2020 / Годишен отчет 2 211146
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 12096
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 6048
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1008
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 5040
2020 / Годишен отчет 1 12096
30237000-9. Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 4572
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 245
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 668
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 509
2020 / Годишен отчет 1 1422
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 1250
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 241
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 167
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 683
2020 / Годишен отчет 2 1091
72411000–4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 14 3759
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 818
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 974
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 1128
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 839
2020 / Годишен отчет 1 3759
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 2733
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 599
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2134
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 2 2733
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 16 10114
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 2975
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 2525
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 2860
2020 / Годишен отчет 1 8360
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 9000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 3000
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 5887
2020 / Годишен отчет 0 8887
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 3465
2020 / Годишен отчет 0 3465
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 70100
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 64326
2020 / Годишен отчет 0 64326
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 3060
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1080
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1080
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 900
2020 / Годишен отчет 0 3060
724150002 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3330
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 3330
2020 / Годишен отчет 0 3330
30214000-2 Компютърни работни станции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 20 32922
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 32922
2020 / Годишен отчет 0 32922
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 7200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 6312
2020 / Годишен отчет 0 6312
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 780
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 780
2020 / Годишен отчет 0 780
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 944538
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 210240
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 254256
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 129642
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 350400
2020 / Годишен отчет 0 944538
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 399200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 398793
2020 / Годишен отчет 0 398793
72413000-8 Услуги по уебдизайн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 4000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2000
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2000
2020 / Годишен отчет 0 4000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1936
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1936
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1936
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 2714
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 2714
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2714
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 327 4700
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 47
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 121
2020 / Отчет за трето тримесечие 17 2748
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 177 1783
2020 / Годишен отчет 100 4699
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 178
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 120
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 120
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 6809
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 744
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 3870
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 2195
2020 / Годишен отчет 1 6809
72417000–6 Имена на интернет домейни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 53
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 25
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 28
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 53
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 72 1944
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 72 1944
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1944
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 17 3050
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 17 1050
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 8 2000
2020 / Годишен отчет 0 3050
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 535
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 255
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 280
2020 / Годишен отчет 0 535
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 31667
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 4526
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 27140
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 31666
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 7656
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1377
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 2616
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 3663
2020 / Годишен отчет 0 7656
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1786
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 348
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 469
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 514
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 455
2020 / Годишен отчет 0 1786
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 11124
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 11124
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 11124
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 15504
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 15504
2020 / Годишен отчет 0 15504
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 4590
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 1081
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 1350
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 1057
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 1102
2020 / Годишен отчет 0 4590
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 11200
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 2890
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 2600
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 2758
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 2952
2020 / Годишен отчет 0 11200
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 14 15344
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 4060
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 3572
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 3500
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 4212
2020 / Годишен отчет 0 15344
72513000-4 Услуги свързани с офис автоматизацията 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 800
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 126
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 500
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 174
2020 / Годишен отчет 0 800
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 4128
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 4128
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4128
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 16 13032
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 16 13032
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 13032
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 484
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 480
2020 / Годишен отчет 0 480
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 13 952
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 190
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 142
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 142
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 422
2020 / Годишен отчет 0 896
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 1440
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 360
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 360
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 240
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 480
2020 / Годишен отчет 0 1440
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 4900
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 4681
2020 / Годишен отчет 0 4681
48313000-5 Софтуерни пакети за оптично разпознаване на символи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1590
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1590
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1590
48731000-1 Софтуерни пакети за защита на файлове 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2900
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2899
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2899
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48221000-3 Софтуерни пакети за интернет навигация 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 164280
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 164280
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 164280
Допълнителни данни: