Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Държавна агенция "Електронно управление"
Дата на публикуване 24-06-2021
Дата на съгласуване 22-04-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48224000-4 Софтуерни пакети за редактиране на уебстраници 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 4600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 803
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 3719
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4522
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 40400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 21338
2020 / Годишен отчет 0 21338
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 4705000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 113643
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 330402
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1980
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4258456
2020 / Годишен отчет 0 4704481
30237000-9. Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 100 34300
2020 / Отчет за първо тримесечие 100 17330
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 100 15833
2020 / Годишен отчет 0 33163
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 55 140000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 55 116473
2020 / Годишен отчет 0 116473
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1070000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 196336
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 292030
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 283074
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 286948
2020 / Годишен отчет 0 1058388
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 600000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 592656
2020 / Годишен отчет 0 592656
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1330000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 354914
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 315840
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 285566
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 371491
2020 / Годишен отчет 0 1327811
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 445000
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 50880
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 77760
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 303566
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 432206
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 70000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 9529
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 11503
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 12028
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 35497
2020 / Годишен отчет 0 68557
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 220000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 57076
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 52312
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 56033
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 51338
2020 / Годишен отчет 0 216759
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1051000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 244238
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 256697
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 278673
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 269091
2020 / Годишен отчет 0 1048699
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 207000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 16294
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 158150
2020 / Годишен отчет 0 174444
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 155000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 16343
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 49028
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 33242
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 51908
2020 / Годишен отчет 0 150521
Допълнителни данни: