Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Държавна агенция "Електронно управление"
Дата на публикуване 24-06-2021
Дата на съгласуване 02-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 2424600
2023 / Прогнози 1 1452300
2024 / Прогнози 1 852300
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 200000
2023 / Прогнози 1 0
2024 / Прогнози 0 0
4852000-9 Мултимедийни софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 209500
2023 / Прогнози 1 150000
2024 / Прогнози 1 240500
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2289844
2023 / Прогнози 1 1000000
2024 / Прогнози 1 0
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 50000
2023 / Прогнози 1 50000
2024 / Прогнози 0 0
72720000 Услуги, свързане с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1650000
2023 / Прогнози 1 1650000
2024 / Прогнози 1 1650000
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5000
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 0 5000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 20000
2023 / Прогнози 1 20000
2024 / Прогнози 1 20000
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 7000
2023 / Прогнози 1 7000
2024 / Прогнози 1 7000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 120000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 658000
2023 / Прогнози 1 908000
2024 / Прогнози 1 8000
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 84000
2023 / Прогнози 1 84000
2024 / Прогнози 1 84000
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 20000
2023 / Прогнози 1 20000
2024 / Прогнози 1 20000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1300000
2023 / Прогнози 1 1300000
2024 / Прогнози 1 1300000
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 243000
2023 / Прогнози 1 243000
2024 / Прогнози 1 243000
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 50000
2023 / Прогнози 1 50000
2024 / Прогнози 1 50000
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 405800
2023 / Прогнози 1 348600
2024 / Прогнози 1 337000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 234000
2023 / Прогнози 1 479000
2024 / Прогнози 1 1327900
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 60000
2023 / Прогнози 1 30000
2024 / Прогнози 1 30000
72330000-2 Услуги по стандартизация и класификация на съдържание и данни 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 930000
2023 / Прогнози 1 858000
2024 / Прогнози 1 72000
72513000-4 Услуги свързани с офис автоматизацията 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 60000
2023 / Прогнози 1 60000
2024 / Прогнози 1 60000
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 260000
2023 / Прогнози 50 150000
2024 / Прогнози 50 150000
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 5000
2023 / Прогнози 10 5000
2024 / Прогнози 10 5000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 780000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 90000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30237000-9. Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 56 84000
2023 / Прогнози 56 84000
2024 / Прогнози 56 84000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да