Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Дата на публикуване 02-07-2021
Дата на съгласуване
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 315000
2023 / Прогнози 1 1115000
2024 / Прогнози 1 541000
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 9 2499000
2023 / Прогнози 4 1765000
2024 / Прогнози 2 2339000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 20313
2023 / Прогнози 2 20313
2024 / Прогнози 2 20313
48221000-3 Софтуерни пакети за интернет навигация 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 36000
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 36000
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 36000
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 36000
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 36000
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 36000
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 16843
2023 / Прогнози 4 38843
2024 / Прогнози 2 16843
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 60840
2023 / Прогнози 1 60840
2024 / Прогнози 1 60840
48313000-5 Софтуерни пакети за оптично разпознаване на символи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 19728
2023 / Прогнози 1 19728
2024 / Прогнози 1 19728
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 463000
2023 / Прогнози 1 165464
2024 / Прогнози 3 527000
48621000-7 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за централен компютър(мейнфрейм) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 196969
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5600
2023 / Прогнози 1 5600
2024 / Прогнози 1 5600
48460000-0 Аналитични, научноизследователски, математически софтуерни пакети или софтуерни пакети за прогнозиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 114055
2023 / Прогнози 3 114055
2024 / Прогнози 3 114055
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 191224
2023 / Прогнози 4 191224
2024 / Прогнози 4 191224
72513000-4 Услуги свързани с офис автоматизацията 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 228975
2023 / Прогнози 1 228975
2024 / Прогнози 1 228975
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 36000
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 36000
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 26484
2023 / Прогнози 2 26484
2024 / Прогнози 2 26484
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 7314
2023 / Прогнози 1 7314
2024 / Прогнози 1 7314
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 11829
2023 / Прогнози 1 11829
2024 / Прогнози 1 11829
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 97852
2023 / Прогнози 2 97852
2024 / Прогнози 2 97852
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2142
2023 / Прогнози 1 2142
2024 / Прогнози 1 2142
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 36000
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 36000
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 35000
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 0 0
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 35682
2023 / Прогнози 1 35682
2024 / Прогнози 1 35682
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 21000
2023 / Прогнози 1 21000
2024 / Прогнози 1 21100
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 36000
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 36000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 14052
2023 / Прогнози 1 2500
2024 / Прогнози 1 4000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 9000
2023 / Прогнози 1 9000
2024 / Прогнози 1 9000
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 8050
2023 / Прогнози 1 8050
2024 / Прогнози 1 8050
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 9 467017
2023 / Прогнози 11 511105
2024 / Прогнози 1 9000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да