Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за финансов надзор
Дата на публикуване 09-07-2021
Дата на съгласуване 28-06-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 12000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 3840
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2880
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2880
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2260
2020 / Годишен отчет 0 11860
32580000-2 Оборудване за представяне на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 100 1500
2020 / Отчет за първо тримесечие 30 407
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 50 678
2020 / Годишен отчет 0 1085
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 556
2020 / Годишен отчет 0 556
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 100100
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 40528
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 19644
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 35278
2020 / Годишен отчет 0 95450
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 900
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 845
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 845
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 3000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 2931
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2931
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 14400
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 2352
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1325
2020 / Годишен отчет 0 3677
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 113700
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 15999
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 11442
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 25408
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 26762
2020 / Годишен отчет 0 79611
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 79400
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 35640
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 35640
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 63400
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 12972
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 16980
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 13932
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 19008
2020 / Годишен отчет 0 62892
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 36000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1200
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 143
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 143
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 37500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 42000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 7083
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 3514
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 7301
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 5837
2020 / Годишен отчет 0 23735
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 36 57400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 36 48427
2020 / Годишен отчет 0 48427
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 49 20000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 49 13465
2020 / Годишен отчет 0 13465
32550000-3 Телефонно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2599
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2599
32580000-2 Оборудване за представяне на данни 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 55000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 44570
2020 / Годишен отчет 0 44570
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 15000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 10750
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 10750
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 25500
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 23520
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 23520
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 13500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 13091
2020 / Годишен отчет 0 13091
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 56000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 35568
2020 / Годишен отчет 0 35568
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 8900
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 27000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 26477
2020 / Годишен отчет 0 26477
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 77000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 56041
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 14395
2020 / Годишен отчет 0 70436
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 10000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 8618
2020 / Годишен отчет 0 8618
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 70000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 19930
2020 / Годишен отчет 0 19930
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 34000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 11226
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 12998
2020 / Годишен отчет 0 24224
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 23000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 22807
2020 / Годишен отчет 0 22807
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 45000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 31200
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 3900
2020 / Годишен отчет 0 35100
72420000-0 Услуги по интернет разработка 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 163000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 14205
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 32743
2020 / Годишен отчет 0 46948
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 760
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 235
2020 / Годишен отчет 0 995
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 34000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 203
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 25639
2020 / Годишен отчет 0 25842
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: