Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за финансов надзор
Дата на публикуване 09-07-2021
Дата на съгласуване 26-02-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 970870
2023 / Прогнози 1 2427175
2024 / Прогнози 0 0
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 15000
2023 / Прогнози 1 15000
2024 / Прогнози 1 15000
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 20000
2023 / Прогнози 1 20000
2024 / Прогнози 1 20000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 15000
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 36000
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 36000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5000
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 5000
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 4000
2023 / Прогнози 2 4000
2024 / Прогнози 2 4000
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 70000
2023 / Прогнози 1 70000
2024 / Прогнози 1 70000
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 85000
2023 / Прогнози 2 165000
2024 / Прогнози 1 220000
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 20000
2023 / Прогнози 1 30000
2024 / Прогнози 1 30000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 22000
2023 / Прогнози 2 22000
2024 / Прогнози 2 22000
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 22000
2023 / Прогнози 1 22000
2024 / Прогнози 1 22000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 23000
2023 / Прогнози 2 23000
2024 / Прогнози 2 23000
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 80000
2023 / Прогнози 1 80000
2024 / Прогнози 1 110000
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 300000
72420000-0 Услуги по интернет разработка 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 84000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 100000
2023 / Прогнози 2 100000
2024 / Прогнози 2 100000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 500
2023 / Прогнози 1 500
2024 / Прогнози 1 500
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10000
2023 / Прогнози 1 10000
2024 / Прогнози 1 10000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 9 166500
2023 / Прогнози 16 223500
2024 / Прогнози 7 269500
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 84000
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 36000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 76000
2023 / Прогнози 4 50000
2024 / Прогнози 2 8000
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 36000
2023 / Прогнози 1 27000
2024 / Прогнози 1 27000
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 36000
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 36000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 13000
2023 / Прогнози 1 20000
2024 / Прогнози 1 20000
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 42000
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 36000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 36000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 36000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 350000
2024 / Прогнози 0 0
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 250000
2023 / Прогнози 1 230000
2024 / Прогнози 0 0
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 45000
2023 / Прогнози 1 30000
2024 / Прогнози 0 0
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 150000
2023 / Прогнози 1 225000
2024 / Прогнози 0 0
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5000
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 5000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 20000
2023 / Прогнози 1 20000
2024 / Прогнози 1 20000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да