Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Сметна палата на Република България
Дата на публикуване 09-07-2021
Дата на съгласуване 23-02-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 18 493000
2023 / Прогнози 18 493000
2024 / Прогнози 18 493000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 300 25000
2023 / Прогнози 300 25000
2024 / Прогнози 300 25000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 550 10000
2023 / Прогнози 550 10000
2024 / Прогнози 550 10000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 10000
2023 / Прогнози 100 10000
2024 / Прогнози 100 10000
72420000-0 Услуги по интернет разработка 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 70000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 60 90000
2023 / Прогнози 90 130000
2024 / Прогнози 90 130000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 40000
2023 / Прогнози 15 40000
2024 / Прогнози 15 40000
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 40000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 30 50000
2023 / Прогнози 70 120000
2024 / Прогнози 70 120000
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 12000
2023 / Прогнози 1 12000
2024 / Прогнози 1 12000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не