Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Сметна палата на Република България
Дата на публикуване 09-07-2021
Дата на съгласуване 18-02-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 300 30000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 70 7759
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 70 22241
2020 / Годишен отчет 0 30000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 34 51000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1692
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 28 49308
2020 / Годишен отчет 0 51000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 14 134000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 11 104544
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 28630
2020 / Годишен отчет 0 133174
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 48000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 47941
2020 / Годишен отчет 0 47941
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1000
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 550 10000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 550 9307
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 9307
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 4000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 3840
2020 / Годишен отчет 0 3840
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 100 6000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 20 1989
2020 / Отчет за трето тримесечие 70 4001
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 5990
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 15 501000
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 103200
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 79046
2020 / Отчет за трето тримесечие 8 103136
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 141001
2020 / Годишен отчет 0 426383
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 42000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 17298
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1422
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 19146
2020 / Годишен отчет 0 37866
72420000-0 Услуги по интернет разработка 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 28000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 13236
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 11912
2020 / Годишен отчет 0 25148
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 1023
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 781
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1804
Допълнителни данни: