Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на финансите
Дата на публикуване 22-10-2020
Дата на съгласуване 22-10-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 39 65800
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 4000 275300
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 330 500000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 208 230400
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 2800
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 100 8700
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 6 379000
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 278100
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1829 35900
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 390000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 15 1669347
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 5300
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 17700
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 10439 102400
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 1000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 3 25000
48517000-5 Софтуерни пакети за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 8900
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 11 262800
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 6 46000
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 3 1557800
48517000-5 Софтуерни пакети за информационни технологии 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 1071900
80510000-2 Услуги по специализирано обучение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 18000
72260000-5 Услуги свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 229000
50312610-4 Услуги по поддържане на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 71300
50324100-3 Услуги по поддържане на компютърни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 13 1115300
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 26 3714000
30210000-4 Машини за обработване на данни (хардуер) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 23000
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 50 1293000
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
48221000-3 Софтуерни пакети за интернет навигация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 40000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 531250
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 6 567440
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 50880
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 90000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 17 1140000
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 3900000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 99265 1528000
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 3 2780000
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 1800000
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 50000
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 3 13855400
72224100-2 Услуги по планиране на внедряването на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 1321900
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 480 736100
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 30 36000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 16200
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
48460000-0 Аналитични, научноизследователски, математически софтуерни пакети или софтуерни пакети за прогнозиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
48820000-2 Сървъри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 3 100000
72224100-2 Услуги по планиране на внедряването на системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 5 5061600
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 39680
79820000-8 Аутсорс на печата и копирането 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 951 1440000
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да