Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Стралджа
Дата на публикуване 09-07-2021
Дата на съгласуване 13-11-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 499
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 499
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 499
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 959
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 959
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 959
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 14 12740
2020 / Отчет за първо тримесечие 13 11440
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1300
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 12740
302133008-8 Настолен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1183
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 1183
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1183
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1197
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1197
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1197
30200000-1 компютърно оборудване и принадлежности 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 7708
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1785
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1301
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 2510
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 5596
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72411000–4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 9144
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 2102
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2201
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 2251
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 6554
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 5826
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 651
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 801
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 3498
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4950
30125000-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 6814
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 2187
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 1609
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 981
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4777
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 10073
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 1985
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 2615
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 1095
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 5695
724110004 Доставчици на интернет услуги(ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 1600
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 227
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 165
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 167
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 559
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 400
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 40
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 48
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 78
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 166
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 3220
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 634
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 498
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 615
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 150
2020 / Годишен отчет 0 1897
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 100
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 100
2020 / Годишен отчет 0 100
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 24
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 24
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 24
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 418
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 116
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 252
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 368
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 324
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 324
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 324
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 599
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 599
2020 / Годишен отчет 0 599
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30200000-1 компютърно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 11660
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 11660
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 11660
Допълнителни данни: