Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Стралджа
Дата на публикуване 09-07-2021
Дата на съгласуване 18-11-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
48820000-2 Сървъри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 408
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 6 5173
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
30200000-1 компютърно оборудване и принадлежности 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 9500
2022 / Прогнози 1 6000
2023 / Прогнози 1 6000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 4628
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 20622
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 4 6000
2022 / Прогнози 4 6000
2023 / Прогнози 4 6000
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 7 10450
2022 / Прогнози 6 9250
2023 / Прогнози 6 9250
30125000-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 5 6940
2022 / Прогнози 4 6820
2023 / Прогнози 4 6820
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 5 12060
2022 / Прогнози 4 10260
2023 / Прогнози 3 10260
72411000 - 4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 2004
2022 / Прогнози 1 2004
2023 / Прогнози 1 2004
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 400
2022 / Прогнози 2 400
2023 / Прогнози 2 400
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 1000
2022 / Прогнози 1 1000
2023 / Прогнози 1 1000
724110004 Доставчици на интернет услуги(ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 1500
2022 / Прогнози 1 1500
2023 / Прогнози 1 1500
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не