Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Куклен
Дата на публикуване 09-07-2021
Дата на съгласуване 16-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 23300
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 18688
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 18688
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1440
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1440
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 7500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 18 16900
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 17 13501
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 13501
Допълнителни данни: