Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Куклен
Дата на публикуване 09-07-2021
Дата на съгласуване 26-05-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 17000
2023 / Прогнози 7 17000
2024 / Прогнози 7 17000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3000
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 1 3000
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 8000
2024 / Прогнози 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 5000
2023 / Прогнози 2 2000
2024 / Прогнози 10 10000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не