Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Дата на публикуване 23-10-2020
Дата на съгласуване 20-10-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 200 5500
2022 / Прогнози 200 5500
2023 / Прогнози 200 5500
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 10 10000
2022 / Прогнози 10 10000
2023 / Прогнози 10 10000
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 3 73000
2022 / Прогнози 3 73000
2023 / Прогнози 4 73300
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 10 10000
2022 / Прогнози 10 10000
2023 / Прогнози 10 10000
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 10 500
2022 / Прогнози 10 500
2023 / Прогнози 10 500
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 4 3500
2022 / Прогнози 4 3500
2023 / Прогнози 4 3500
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 11500
2022 / Прогнози 2 11500
2023 / Прогнози 2 12000
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 5 2949600
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 5 167400
2022 / Прогнози 5 139400
2023 / Прогнози 5 139400
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 260000
2022 / Прогнози 2 10000
2023 / Прогнози 2 10000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 20 36000
2022 / Прогнози 20 38000
2023 / Прогнози 20 40000
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 15000
2022 / Прогнози 1 20000
2023 / Прогнози 1 20000
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 90000
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 36000
2022 / Прогнози 2 60000
2023 / Прогнози 1 40000
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 45000
2022 / Прогнози 1 47000
2023 / Прогнози 1 49000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 4400
2022 / Прогнози 2 4400
2023 / Прогнози 2 4400
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 3 46200
2022 / Прогнози 2 10200
2023 / Прогнози 2 10200
48332000-4 Софтуерни пакети за планиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
2022 / Прогнози 1 10000
2023 / Прогнози 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 62000
2022 / Прогнози 3 65000
2023 / Прогнози 2 62200
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 6 70000
2022 / Прогнози 6 36000
2023 / Прогнози 6 36000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 20000
2022 / Прогнози 1 20000
2023 / Прогнози 1 20000
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 20 36000
2022 / Прогнози 30 50000
2023 / Прогнози 0 50000
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 250000
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 2 50000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да