Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на енергетиката
Дата на публикуване 09-07-2021
Дата на съгласуване 04-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 53 85000
2023 / Прогнози 53 85000
2024 / Прогнози 43 65000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 20000
2023 / Прогнози 15 20000
2024 / Прогнози 15 20000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 230 33000
2023 / Прогнози 230 33000
2024 / Прогнози 230 33000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 16 30000
2023 / Прогнози 16 30000
2024 / Прогнози 8 15000
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 22000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 10 25000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 19800
2023 / Прогнози 4 19800
2024 / Прогнози 4 19800
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 17000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 8000
2023 / Прогнози 100 8000
2024 / Прогнози 100 8000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 28000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 18000
2023 / Прогнози 1 18000
2024 / Прогнози 1 18000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 65 22000
2023 / Прогнози 65 22000
2024 / Прогнози 65 22000
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 11 28000
2023 / Прогнози 11 35000
2024 / Прогнози 11 35000
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 28 13000
2023 / Прогнози 28 13000
2024 / Прогнози 28 13000
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 250 49000
2023 / Прогнози 280 66000
2024 / Прогнози 250 50000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 39000
2023 / Прогнози 2 3000
2024 / Прогнози 4 39000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 16 10000
2023 / Прогнози 16 10000
2024 / Прогнози 16 10000
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 20800
2023 / Прогнози 6 30800
2024 / Прогнози 6 30800
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 21 28000
2023 / Прогнози 21 28000
2024 / Прогнози 21 28000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 26 11000
2023 / Прогнози 26 11000
2024 / Прогнози 26 11000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 60000
2023 / Прогнози 3 70000
2024 / Прогнози 3 70000
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 20000
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 100 20000
2024 / Прогнози 50 10000
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 50 19000
2024 / Прогнози 50 19000
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 20000
2024 / Прогнози 0 0
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2000
2023 / Прогнози 2 2000
2024 / Прогнози 2 2000
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 500
2023 / Прогнози 10 500
2024 / Прогнози 10 500
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 5000
2023 / Прогнози 15 5000
2024 / Прогнози 15 5000
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 2000
2023 / Прогнози 4 2000
2024 / Прогнози 4 2000
48460000-0 Аналитични, научноизследователски, математически софтуерни пакети или софтуерни пакети за прогнозиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 10000
2023 / Прогнози 2 10000
2024 / Прогнози 2 10000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 800
2023 / Прогнози 2 800
2024 / Прогнози 2 800
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 1000
2023 / Прогнози 15 1000
2024 / Прогнози 15 1000
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 1000
2023 / Прогнози 10 1000
2024 / Прогнози 10 1000
30237000-9. Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 75 1000
2023 / Прогнози 75 1000
2024 / Прогнози 75 1000
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 60 1000
2023 / Прогнози 60 1000
2024 / Прогнози 60 1000
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 220 1000
2023 / Прогнози 220 1000
2024 / Прогнози 220 1000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 3000
2023 / Прогнози 5 3000
2024 / Прогнози 5 3000
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4000
2023 / Прогнози 1 4000
2024 / Прогнози 1 4000
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 1000
2023 / Прогнози 5 1000
2024 / Прогнози 5 1000
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 500
2023 / Прогнози 5 500
2024 / Прогнози 5 500
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 15000
2023 / Прогнози 5 15000
2024 / Прогнози 12 30000
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 3000
2023 / Прогнози 10 3000
2024 / Прогнози 10 3000
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 1000
2023 / Прогнози 10 1000
2024 / Прогнози 10 1000
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 4200
2023 / Прогнози 15 4200
2024 / Прогнози 15 4200
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не