Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Сърница
Дата на публикуване 12-07-2021
Дата на съгласуване 06-11-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1280
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 455
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 455
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 1500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 30 3600
2020 / Отчет за първо тримесечие 20 2125
2020 / Отчет за второ тримесечие 10 550
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 290
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2965
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 13 542
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 150
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 150
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 211
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 511
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 21 4100
2020 / Отчет за първо тримесечие 20 772
2020 / Отчет за второ тримесечие 20 744
2020 / Отчет за трето тримесечие 20 1074
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2590
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 20 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 10 585
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 73
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 658
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 16 700
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 100
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 50
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 150
302133008-8 Настолен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 3052
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 3844
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 2838
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2838
302133008-8 Настолен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 1500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72411000–4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 720
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 720
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3700
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 670
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 120
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2682
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3472
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 11201
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 11201
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 11201
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 7591
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 7591
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 7591
302300000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 1500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: