Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Сърница
Дата на публикуване 12-07-2021
Дата на съгласуване 26-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 1510
2023 / Прогнози 4 1510
2024 / Прогнози 4 1510
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 4700
2023 / Прогнози 20 4800
2024 / Прогнози 20 4800
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 1012
2023 / Прогнози 20 1012
2024 / Прогнози 20 1012
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 1300
2023 / Прогнози 20 1350
2024 / Прогнози 20 1350
072250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 7400
2023 / Прогнози 0 7600
2024 / Прогнози 0 7600
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2000
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 1 2000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 6464
2023 / Прогнози 1 6464
2024 / Прогнози 1 6564
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 300
2023 / Прогнози 1 300
2024 / Прогнози 1 300
30125100–2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 91 4374
2023 / Прогнози 91 4424
2024 / Прогнози 92 4424
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 2000
2023 / Прогнози 10 2000
2024 / Прогнози 10 2000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 500
2023 / Прогнози 1 500
2024 / Прогнози 1 500
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1000
2023 / Прогнози 2 1000
2024 / Прогнози 2 1000
3021310-6 преносим компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 5000
2023 / Прогнози 5 5000
2024 / Прогнози 5 5000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не