Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Дата на публикуване 12-07-2021
Дата на съгласуване 26-02-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 1 1500
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 34400
2023 / Прогнози 2 34400
2024 / Прогнози 2 34400
72253200-5 Поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 20000
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 60000
2023 / Прогнози 1 60000
2024 / Прогнози 1 60000
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 25 7500
2023 / Прогнози 25 7500
2024 / Прогнози 25 7500
42961100-1 Система за контрол на достъп 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 20000
2024 / Прогнози 1 20000
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 36000
2023 / Прогнози 1 20000
2024 / Прогнози 1 20000
48329000-0 Система за обработване на изображения и за архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100000
2023 / Прогнози 1 15000
2024 / Прогнози 1 15000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 200 5500
2023 / Прогнози 200 5500
2024 / Прогнози 200 5500
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 10000
2023 / Прогнози 10 10000
2024 / Прогнози 10 10000
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 37000
2023 / Прогнози 3 37300
2024 / Прогнози 3 38200
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 10000
2023 / Прогнози 10 10000
2024 / Прогнози 10 10000
7241700 Имена на интернет домейни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 500
2023 / Прогнози 10 500
2024 / Прогнози 10 500
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3500
2023 / Прогнози 1 3500
2024 / Прогнози 1 3500
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 11500
2023 / Прогнози 2 12000
2024 / Прогнози 2 12000
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 10000
2023 / Прогнози 2 10000
2024 / Прогнози 2 10000
48810000-9 Информационни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 80000
2023 / Прогнози 1 80000
2024 / Прогнози 1 80000
72260000-5 Услуги свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 70000
2023 / Прогнози 1 70000
2024 / Прогнози 1 70000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 35 38000
2023 / Прогнози 35 40000
2024 / Прогнози 35 40000
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 20000
2023 / Прогнози 8 20000
2024 / Прогнози 1 20000
42961100-1 Система за контрол на достъп 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 40000
2023 / Прогнози 2 65000
2024 / Прогнози 1 42000
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 47000
2023 / Прогнози 1 49000
2024 / Прогнози 1 52000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 4400
2023 / Прогнози 2 4400
2024 / Прогнози 2 4600
48444000-2 Счетоводна система 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 72000
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 36000
48221000-3 Софтуерни пакети за интернет навигация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 10000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 15000
2023 / Прогнози 3 12200
2024 / Прогнози 3 15500
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 84000
2023 / Прогнози 3 36000
2024 / Прогнози 3 36000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 30000
2023 / Прогнози 1 30000
2024 / Прогнози 1 30000
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 3 60000
2024 / Прогнози 1 50000
30200000-1 компютърно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 50 84000
2023 / Прогнози 30 50000
2024 / Прогнози 40 70000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не