Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Висш съдебен съвет
Дата на публикуване 12-07-2021
Дата на съгласуване 05-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 316 297921
2023 / Прогнози 313 296522
2024 / Прогнози 313 295932
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 21 24200
2023 / Прогнози 12 14950
2024 / Прогнози 12 14950
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 120 249550
2023 / Прогнози 90 172300
2024 / Прогнози 80 159400
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2444 3207010
2023 / Прогнози 2131 2832410
2024 / Прогнози 2092 2803660
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 202 156730
2023 / Прогнози 151 131930
2024 / Прогнози 151 130680
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4987 748311
2023 / Прогнози 5043 758987
2024 / Прогнози 4967 738473
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 39 61600
2023 / Прогнози 42 19300
2024 / Прогнози 42 19300
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 25 194600
2023 / Прогнози 24 1095800
2024 / Прогнози 24 1096300
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2130 78028
2023 / Прогнози 2386 84327
2024 / Прогнози 1972 80321
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 82000
2023 / Прогнози 1 82000
2024 / Прогнози 1 82000
72417000-6 Имена на интернет домейн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 2330
2023 / Прогнози 3 2330
2024 / Прогнози 3 2330
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 206 873105
2023 / Прогнози 200 876655
2024 / Прогнози 189 874111
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 177 663390
2023 / Прогнози 178 678624
2024 / Прогнози 171 693112
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 32300
2023 / Прогнози 12 32600
2024 / Прогнози 12 32600
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 123300
2023 / Прогнози 4 119500
2024 / Прогнози 3 113500
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 43500
2023 / Прогнози 2 43500
2024 / Прогнози 2 43500
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 614 123780
2023 / Прогнози 496 142150
2024 / Прогнози 586 108300
48621000-7 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за централен компютър(мейнфрейм) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 32700
2023 / Прогнози 11 86200
2024 / Прогнози 10 36335
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10500
2023 / Прогнози 1 10500
2024 / Прогнози 1 10500
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 323850
2023 / Прогнози 4 324100
2024 / Прогнози 4 324300
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 24 59150
2023 / Прогнози 9 44200
2024 / Прогнози 9 44200
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 215000
2023 / Прогнози 1 215000
2024 / Прогнози 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 239 83200
2023 / Прогнози 349 80150
2024 / Прогнози 331 83850
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 927 43000
2023 / Прогнози 868 41950
2024 / Прогнози 865 39860
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 43 488100
2023 / Прогнози 34 419100
2024 / Прогнози 32 413500
30233000-1 Записващи и четящи устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 24 318400
2023 / Прогнози 7 1400
2024 / Прогнози 7 1400
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 162 243250
2023 / Прогнози 116 231950
2024 / Прогнози 155 196050
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1165 493790
2023 / Прогнози 945 414562
2024 / Прогнози 891 387809
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 8600
2023 / Прогнози 1 4000
2024 / Прогнози 2 8000
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 13 19320
2023 / Прогнози 13 19320
2024 / Прогнози 13 19320
72513000-4 Услуги свързани с офис автоматизацията 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 3400
2023 / Прогнози 2 3400
2024 / Прогнози 2 3400
72420000-0 Услуги по интернет разработка 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2500
2023 / Прогнози 1 2500
2024 / Прогнози 1 2500
72417000–6 Имена на интернет домейни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 300
2023 / Прогнози 1 300
2024 / Прогнози 1 300
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 35 9859
2023 / Прогнози 34 7369
2024 / Прогнози 34 7369
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 4665
2023 / Прогнози 12 4665
2024 / Прогнози 12 4665
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 49 63430
2023 / Прогнози 49 65430
2024 / Прогнози 49 66930
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 13 6600
2023 / Прогнози 13 14600
2024 / Прогнози 14 14600
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 393 167085
2023 / Прогнози 397 167835
2024 / Прогнози 401 169395
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 217 73430
2023 / Прогнози 196 65230
2024 / Прогнози 187 73630
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 39660
2023 / Прогнози 20 39060
2024 / Прогнози 1 37060
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 87750
2023 / Прогнози 10 87950
2024 / Прогнози 10 88050
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 67400
2023 / Прогнози 14 67900
2024 / Прогнози 14 68900
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 172 40900
2023 / Прогнози 170 38500
2024 / Прогнози 171 41200
48822000-6 Компютърни сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 49000
2023 / Прогнози 3 47800
2024 / Прогнози 2 48000
48821000-9 Мрежови сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 17000
2023 / Прогнози 1 10000
2024 / Прогнози 1 17000
48820000-2 Сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 13 245950
2023 / Прогнози 11 224350
2024 / Прогнози 11 235850
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 55900
2023 / Прогнози 2 51200
2024 / Прогнози 2 51200
48410000-5 Софтуерни пакети за управление на инвестициите и изготвяне на данъчни декларации 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 700
2023 / Прогнози 1 700
2024 / Прогнози 1 700
48313000-5 Софтуерни пакети за оптично разпознаване на символи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 51 22000
2023 / Прогнози 12 10000
2024 / Прогнози 11 10000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 142 111102
2023 / Прогнози 42 68252
2024 / Прогнози 38 68752
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 13900
2023 / Прогнози 1 11200
2024 / Прогнози 1 11200
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 6500
2023 / Прогнози 2 9000
2024 / Прогнози 1 7000
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 46 29800
2023 / Прогнози 35 23200
2024 / Прогнози 29 19900
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 211 22950
2023 / Прогнози 15 4000
2024 / Прогнози 19 4000
32540000-0 Телефонна централа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 14 102500
2023 / Прогнози 5 62000
2024 / Прогнози 8 52000
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 282 135840
2023 / Прогнози 266 130950
2024 / Прогнози 267 132980
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 16 238000
2023 / Прогнози 8 219000
2024 / Прогнози 9 196000
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 356 66680
2023 / Прогнози 211 64150
2024 / Прогнози 203 64550
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 107 44900
2023 / Прогнози 67 28730
2024 / Прогнози 57 28390
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 19 52150
2023 / Прогнози 12 37250
2024 / Прогнози 14 49822
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 7400
2023 / Прогнози 7 9150
2024 / Прогнози 10 11350
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 17600
2023 / Прогнози 6 11000
2024 / Прогнози 7 11000
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 77 11300
2023 / Прогнози 77 12100
2024 / Прогнози 94 12550
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 99 244100
2023 / Прогнози 68 164300
2024 / Прогнози 36 99500
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 128 73600
2023 / Прогнози 106 66000
2024 / Прогнози 104 64900
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 32 277800
2023 / Прогнози 23 142400
2024 / Прогнози 12 137800
30210000-4 Машини за обработване на данни (хардуер) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 16000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 94 79250
2023 / Прогнози 86 73600
2024 / Прогнози 72 77920
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 93 501850
2023 / Прогнози 69 345400
2024 / Прогнози 72 373350
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 18 128200
2023 / Прогнози 6 54570
2024 / Прогнози 6 46000
7913210-9 удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 216 1682
2023 / Прогнози 216 2373
2024 / Прогнози 216 1682
48823000-3 Файлови сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 62000
2023 / Прогнози 2 53000
2024 / Прогнози 3 57000
32560000-6 Материали с оптични влакна 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 2000
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 1 2000
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 22250
2023 / Прогнози 1 22200
2024 / Прогнози 1 22200
32430000-6 Глобална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 30000
2023 / Прогнози 1 30000
2024 / Прогнози 1 30000
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 151 7300
2023 / Прогнози 122 4700
2024 / Прогнози 123 4900
30231000-6 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 17 17100
2023 / Прогнози 10 15000
2024 / Прогнози 5 16500
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 137 43100
2023 / Прогнози 4 36700
2024 / Прогнози 1 35500
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 19700
2023 / Прогнози 4 19700
2024 / Прогнози 4 19700
30234000-8. Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 16 3700
2023 / Прогнози 16 3700
2024 / Прогнози 12 2800
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
48313000-5 Софтуерни пакети за оптично разпознаване на символи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 109 41100
2023 / Прогнози 86 29500
2024 / Прогнози 88 26300
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 21 150550
2023 / Прогнози 20 152550
2024 / Прогнози 21 154550
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 5869
2023 / Прогнози 7 5919
2024 / Прогнози 7 6069
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 17943
2023 / Прогнози 10 17943
2024 / Прогнози 10 18043
30233000 Записващи и четящи устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 3000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 8500
2023 / Прогнози 2 3000
2024 / Прогнози 2 3000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 51200
2023 / Прогнози 17 63800
2024 / Прогнози 6 27000
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 17 18100
2023 / Прогнози 22 13900
2024 / Прогнози 24 17300
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 29 47900
2023 / Прогнози 24 40700
2024 / Прогнози 19 29700
30216110-00 Скенери 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 29 77000
2023 / Прогнози 21 59500
2024 / Прогнози 25 69500
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 10000
2023 / Прогнози 19 12000
2024 / Прогнози 15 10000
3010000 Офис машини (фотокопирни машини) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 46000
2023 / Прогнози 3 30000
2024 / Прогнози 3 30000
302300000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 42 4200
2023 / Прогнози 42 4150
2024 / Прогнози 38 2800
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 17 44700
2023 / Прогнози 8 2450
2024 / Прогнози 7 1400
030234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 402 800
2023 / Прогнози 400 800
2024 / Прогнози 402 800
72120000-2 Консултантски услуги по възстановяване на хардуер в случай на отказ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 13200
2023 / Прогнози 6 13200
2024 / Прогнози 6 13200
30125000–1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 27 6300
2023 / Прогнози 27 6300
2024 / Прогнози 27 6800
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 18065
2023 / Прогнози 3 18065
2024 / Прогнози 3 18065
72417000–6 Имена на интернет домейни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 60
2023 / Прогнози 2 60
2024 / Прогнози 2 60
32550000–3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 94 9000
2023 / Прогнози 10 600
2024 / Прогнози 30 1600
30237000-9. Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 112 16650
2023 / Прогнози 107 15550
2024 / Прогнози 98 14850
72415000–2 Услуги за хостинг 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 1425
2023 / Прогнози 6 1930
2024 / Прогнози 6 1930
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 33700
2023 / Прогнози 5 33700
2024 / Прогнози 7 29380
503200005 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 5600
2023 / Прогнози 1 5100
2024 / Прогнози 1 5100
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 81 2500
2023 / Прогнози 81 2500
2024 / Прогнози 81 2500
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 21000
2023 / Прогнози 5 21000
2024 / Прогнози 5 21000
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 50 24000
2023 / Прогнози 21 13200
2024 / Прогнози 21 13200
48821000-9 Мрежови сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 12000
2024 / Прогнози 0 0
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 2400
2023 / Прогнози 8 2400
2024 / Прогнози 8 2400
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 33 31700
2023 / Прогнози 33 31700
2024 / Прогнози 33 31700
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 44000
2023 / Прогнози 1 44000
2024 / Прогнози 1 44000
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 125 169600
2023 / Прогнози 125 149800
2024 / Прогнози 168 179400
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 9 153500
2023 / Прогнози 5 117500
2024 / Прогнози 3 93000
48482000-0 Софтуерни пакети за икономическо разузнаване (BI) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 30000
2023 / Прогнози 2 36000
2024 / Прогнози 1 30000
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 45000
2023 / Прогнози 2 38000
2024 / Прогнози 2 38000
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 16500
2023 / Прогнози 3 16700
2024 / Прогнози 3 16700
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 15063
2023 / Прогнози 2 15063
2024 / Прогнози 2 15063
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 48 12710
2023 / Прогнози 46 11410
2024 / Прогнози 46 11410
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1750
2023 / Прогнози 1 1750
2024 / Прогнози 1 1750
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 2680
2023 / Прогнози 3 2730
2024 / Прогнози 3 2780
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 18020
2023 / Прогнози 5 18020
2024 / Прогнози 5 18020
30214000-2 Компютърни работни станции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
2023 / Прогнози 1 6000
2024 / Прогнози 1 6000
30237000 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 21 3250
2023 / Прогнози 30 2250
2024 / Прогнози 30 2500
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5000
2023 / Прогнози 1 17250
2024 / Прогнози 1 7000
72540000-2 Услуги,свързани с увеличаване на възможноститена компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 3800
2024 / Прогнози 1 4800
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 22800
2023 / Прогнози 7 22900
2024 / Прогнози 6 20500
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 2100
2023 / Прогнози 1 600
2024 / Прогнози 1 600
072250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 37798
2023 / Прогнози 15 39798
2024 / Прогнози 15 40298
301000000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 3 12150
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 14 25702
2023 / Прогнози 14 25702
2024 / Прогнози 14 25702
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 4700
2023 / Прогнози 12 4700
2024 / Прогнози 13 5550
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 430
2023 / Прогнози 7 430
2024 / Прогнози 7 430
30100000-0. Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 3000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 6000
2023 / Прогнози 4 1200
2024 / Прогнози 2 600
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 9600
2023 / Прогнози 6 9600
2024 / Прогнози 6 9600
48731000-1 Софтуерни пакети за защита на файлове 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3000
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 1 3000
30100000-0. Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 7700
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 8000
791321009 удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 26 850
2023 / Прогнози 14 700
2024 / Прогнози 14 1100
30234000 НОСИТЕЛИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 102 1550
2023 / Прогнози 102 800
2024 / Прогнози 102 800
30216110-00 Скенери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 4400
2023 / Прогнози 5 4400
2024 / Прогнози 5 4400
32500000 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 200
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 3 300
30231000 -7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 5500
2023 / Прогнози 13 5400
2024 / Прогнози 10 3000
50323000 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 1300
2023 / Прогнози 4 1300
2024 / Прогнози 4 1300
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 18400
2023 / Прогнози 1 400
2024 / Прогнози 1 400
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 9500
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 2000
32540000-0 Телефонна централа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 4000
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 1 2500
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 220 14000
2023 / Прогнози 220 14000
2024 / Прогнози 220 14000
6422000-4 далекосъобщителни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 20000
2023 / Прогнози 1 20000
2024 / Прогнози 1 20000
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4000
2023 / Прогнози 1 4000
2024 / Прогнози 1 4000
030100000-0 Офис машини ,оборудване и принадлежности, с изключение на принтери, мебели,компютри, 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5900
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 12000
2023 / Прогнози 1 12000
2024 / Прогнози 1 12000
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4200
2023 / Прогнози 1 4200
2024 / Прогнози 1 4200
48625000-5 Операционни системи за отворени компютърни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 13 3900
2023 / Прогнози 13 3900
2024 / Прогнози 13 3900
30231000 -7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 4900
2023 / Прогнози 13 3900
2024 / Прогнози 13 3900
30125000-1. Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 25 2300
2023 / Прогнози 19 3200
2024 / Прогнози 22 3200
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 43500
2023 / Прогнози 2 40000
2024 / Прогнози 0 0
30216000-6 Магнитни или оптични четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 500
2023 / Прогнози 1 500
2024 / Прогнози 1 500
30125000–1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 5000
72415000 Услуги по хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 200
2023 / Прогнози 1 200
2024 / Прогнози 1 200
72260000-5 Услуги свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 20000
2023 / Прогнози 1 20000
2024 / Прогнози 1 20000
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 900
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1100
48920000-3 Софтуерни пакети за автоматизация в офиса 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5400
2023 / Прогнози 1 5900
2024 / Прогнози 1 6200
72710000-00 Услуги свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 700
2023 / Прогнози 1 700
2024 / Прогнози 1 700
30216000 - 6 Магнитни или оптични четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 11 1000
2023 / Прогнози 11 1000
2024 / Прогнози 11 1000
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 4700
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 1 3000
30233000-1. Записващи и четящи устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
3010000-0 Офис машини, обурудване и принадлежности с изключение на компютри, принтели и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 4 8500
2024 / Прогнози 0 0
32322000 мултимедийно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100
2023 / Прогнози 1 100
2024 / Прогнози 1 100
48822000-6 Компютърни сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 8000
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 0 0
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 520
2023 / Прогнози 1 520
2024 / Прогнози 1 520
48520000-9 Мултимедийни софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 1600
724150002 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 400
2023 / Прогнози 0 400
2024 / Прогнози 0 400
301000000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 750
2023 / Прогнози 5 750
2024 / Прогнози 5 750
48920000-3 Софтуерни пакети за автоматизация в офиса 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 50 20000
2023 / Прогнози 25 12000
2024 / Прогнози 25 14000
48770000-6 Обслужващи софтуерни пакети с общо предназначение, за компресиране на файлове и за отпечатване 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 5000
2023 / Прогнози 100 6000
2024 / Прогнози 100 7000
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 6000
2023 / Прогнози 5 6000
2024 / Прогнози 5 6000
79820000-8 Аутсорс на печата и копирането 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2000
2023 / Прогнози 3 2000
2024 / Прогнози 3 2000
32580000-2 Оборудване за представяне на данни 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 4 8000
2024 / Прогнози 0 0
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1800
2023 / Прогнози 1 1800
2024 / Прогнози 1 1800
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 5000
2023 / Прогнози 17 7600
2024 / Прогнози 14 10200
721200000-2 Консултантска услуга по възстановяване на хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 3000
2023 / Прогнози 2 3000
2024 / Прогнози 2 3000
80533000-8 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 1 1500
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не