Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
Дата на публикуване 12-07-2021
Дата на съгласуване 23-02-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 7200
2023 / Прогнози 1 7200
2024 / Прогнози 1 7200
72413000-8 Услуги по уебдизайн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 12000
2023 / Прогнози 1 12000
2024 / Прогнози 1 12000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 55 8000
2023 / Прогнози 55 8000
2024 / Прогнози 55 8000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 7000
2023 / Прогнози 4 7000
2024 / Прогнози 4 7000
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2880
2023 / Прогнози 1 2880
2024 / Прогнози 1 2880
72600000-6 услуги по оказване на помощ и консултации в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 19920
2023 / Прогнози 4 19920
2024 / Прогнози 4 19920
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да